ulucandiyaeddin @ gmail.com

G8 grubunu kurma fikri, dünyanın  endüstrileşmiş büyük ülkeleri tarafından 1973 petrol krizi ve daha  sonrasında bu krizin etkisiyle meydana gelen global durgunluktan dolayı ortaya çıkmıştır.G8 grubu, uluslararası hükümetler birliği olup dünya ekonomisinin yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduran Almanya, Rusya, Kanada, İtalya, Japonya, Fransa, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden meydana gelmektedir.G8 grubunun kuruluşunda 6 ülke yer alıp G6 ülkeleri diye anılmaktaydı.Ancak daha sonra 1976 yılında Kanada ve 1997 yılında Rusya'nın da gruba dahil olmasıyla birlik, G8 ülkeleri olarak anılmaya başlanmıştır.G8 ülkeleri, 1975'ten beri üye ülkelerin sağlık, kanun uygulama, iş, ekonomik ve sosyal gelişme, enerji, çevre, dış ilişkiler, adalet ve içişleri, terörizm, ticaret vb. konuları görüşmek için yıllık ekonomi zirveleri düzenlemektedirler.Her yıl G8'e üye bir ülke, grubun başkanlık görevini üstlenir.Her yıl grup başkanlığını üstlenen ülke, grubun gündemini belirler ve o yıl gerçekleştirilecek ekonomi zirvesi için ev sahipliği yapar.G8 grubu içerisinde yer alan Rusya,  2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın gruptan çıkarma tehdidine karşı yine de Kırım'ı Rusya'ya bağlayan antlaşmayı imzaladı.Bu nedenle Rusya'nın G8 üyeliği askıya alındı ve birlik, artık G7 ülkeleri olarak anılmaya başlandı.G7 içerisinde yer alan ülkelerin ekonomilerini değerlendirecek olursak; Almanya, dünyada 4. büyük ekonomisi ve 2017 verilerine göre Euro bölgesi ekonomisinin % 28'ni oluşturmaktadır.Kanada, nominal olarak dünyanın 11.büyük ve satın alma gücü paritesi bakımından ise dünyanın 16.büyük ekonomisidir.Kanada, bol doğal kaynakları ve küçük nüfusu nedeniyle "enerjinin süper gücü" olarak kabul edilir.İtalya, Euro bölgesindeki en büyük 3. ulusal ekonomi, nominal GSYİH'ya göre dünyanın en büyük 8. ve SAGP GSYİH'ye göre ise dünyanın en büyük 12. ekonomisidir.Japonya, yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık ekonomisi ile dünyanın 3. büyük ekonomisidir. Toplam dış ticaret hacmi yaklaşık 1,5 trilyon dolardır. Kişi başına düşen GSYİH ise 41 bin dolar düzeyindedir.Fransa, nominal olarak dünyanın 6. ve satınalma gücü paritesi bakımından dünyanın 9. büyük ekonomisi olup Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nin en büyük 2. ekonomisidir.Birleşik Krallık, nominal olarak dünyanın 5.büyük ve kişi başı GSYİH bakımından dünyanın 18.büyük ekonomisidir.Amerika Birleşik Devletleri, nominal olarak dünyanın en büyük ve satınalma gücü paritesi bakımından ise dünyanın 2.büyük ekonomisi olup nominal olarak dünya GSYİH'sının %22'sini oluşturmaktadır.Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük tüketici pazarına sahiptir.Yani kısaca bu ülkeler dünya ekonomisinin büyük çoğunluğunu ellerinde bulunduran ülkelerdir. Bu vesileyle dünyanın en gelişmiş ülkeleri olan bu ülkelerin, sömürü amacı olmaksızın gelişmemiş ülkelere de yardım ederek bu ülkelerin ayakları üzerinde durabilecek güce ulaşmalarını ve kendi altyapı ve üstyapı kaynaklarını da doğru bir şekilde kullanarak gelişmelerini temenni ederim.