hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                     GAFLET FANUSUNDA İNSANOĞLU

2019 biterken. Birçok insan 2020’ nin gelişini çılgınlar gibi kutlamıştı. Her yıl başı olduğu gibi. Oysa insanın, yeni yılda neler yaşayacağını bilmeden peşinen sevinmesinin  anlamsızlığını muhakeme etmesi zor olmasa gerek.

Gelecek insan için gayptır. Belirsizdir. Ardımızda bıraktığımız sene ise tüm yaşanmışlıklara rağmen belirlidir. İnsan geçtiği yılda neler kazandığını neler kaybettiğini bilir. Bilmek korku ve endişenin panzehiridir. Müphem olan yani belirsiz olan, her zaman korku ve endişe verirken ümit etmek, tünelin ucundaki ışık gibidir.

Ümit, insanoğlunun en büyük motivasyonu ve duasıdır. Yeni yılda Geçmişle ilgili kaygılar bitmiş yerini gelecekle ilgili ümit var olmak almıştır.Tam da bu kaygıyla- ümit arasında zihinsel boşluğa düşen insan gafildir. Gafil kendini bilmemek acziyetinin farkında olmamaktır. Gaflet, ahlak ve mistisizm terimi olarak dünyanın veya geleceğin yaşamı için gerekli olan her tür durumun önemini idrak edememe durumudur (TDK).

Sözün özü tüm dünyada 2020 yılının gelişi gaflet içinde kutlamıştı. Sonuçta küresel düzeyde bir salgınla karşılaşıldı. Şimdilerde 2020 suçlanır oldu. Belli kısıtlamalar olmazsaydı gaflet fanusunda ki insan, 2021’i de kutlama hazırlıklarına çoktan başlamıştı bile.

Kültürel süreçlerde bazı olgular nesilden nesile sorgulamaksızın aktarılır. Bunlar o kültürün gelenek, görenekleri, inaç öğeleri, törenleridir. Noel Hıristiyanların İsa’nın doğum yıldönümü olarak kutladıkları gündür. Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya milat yortusu olarak da bilinir [1]. Protestanlar ve Katolikler farklı tarihlerde kutladıkları dini motif içeren Noel, kapitalizmin dünya üzerindeki ağlarını örmesiyle yayılım göstermiştir. 20.yy bu anlamda milat olmuştur. Kültürler arası etkileşim, pop kültürün empoze ettiği yaşam tarzı,  ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki sürükleyici etkisi batıya özenti şeklinde kendini göstermiş, maalesef egemen olmuştur.

Bizim değil inaç sistemimize kültürel öğelerimize bile ait olmayan Noel ve benzeri kutlamaların sorgulamaksızın uygulanır olması büyük bir gaflet ve kültürel deformasyondur. Peki yeni bir yıl yeni ümitlerse eğer ne sakıncası var kutlamaların kutlanmaz mı?

Kutlanır elbet, insan nefesinin sayılı olduğu bu dünyada ha yeni bir gün ha yeni bir yıl. Biri 24 saatlik şükür tövbe, diğeri 365 günlük şükür tövbe farkıyla farkındalığıyla . Müslümanca. Gaflet içinde değil, acziyet ve şükür içinde. Geçmiş senenin şöyle bir doküman incelemesi yaparak. Bir yılın hatta yılların muhasebesi tutularak hamd ve şükür, tövbe ve pişmanlık eksenindeki bilinçle. Yaratıcıya olan muhtaciyetin farkında olarak. Dualarla kutlanır. Çünkü dua ve filiyatlarınız, sadakalarınız geleceğinizi şekillendirmek için Yaratıcının kulunun cüz-i iradesine verdiği ikramıdır.

Bakara suresi 153. Ayete göre Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir." Sabır, insanın bir amaç için ortaya koyduğu özverinin, kararlılığın, güçlü azim ve iradenin ürünüdür; dolayısıyla sabır, insanın kendi ben­liğiyle ilgili tavrıdır [2].

Küresel düzeyde bir salgınla mücalede ettiğimiz şu günlerde, Bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra Kur’anı dinleyecek olursak . Enam suresi 43-44. Ayette “ Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tövbe etselerdi ya. Fakat (onu yapmadılar) kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti ”. Bu günkü duruşumuz çok önemli. Allah muhafaza gaflet fanusumuzdan çıkamazsak şayet, ayetin devamı gaybın haberleri niteliğinde. “ Derken onlar kendilerine hatırlatılanı unuttuklarında, üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Sonra kendilerine verilenle sevinip şımardıkları sırada, onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yıkıldılar”.

Şüphesiz klavuz belli. Kulluk bilinciyle kuşananlara Allah var gam yok! Fatır suresi 2. Ayet “Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sonuç; 

Ey insan;  senin için dün geçmiştir, Bir daha geri gelmez. Yarın ise kesin  değildir. O halde dem bu dem ( Hz. Ali ).

 

Selam ve saygılarımla

 

 

[1] https://www.nedir.com/noel .

[2] https://sorularlaislamiyet.com.