baskentpostasi @ gmail.com

                Değerli dostlar; “Hz. Muhammed (s.a.v) nefsine çok mu düşkündü? Neden çok hanımla evlendi?” sorusuna benim gibi sizlerden de muhatap olanlarınız vardır. Soru sahiplerinin bazıları iyi niyetli olup öğrenmek, bazılarının ise kafalarda soru işareti bırakarak, Hz. Muhammed’i (s.a.v) itibarsızlaştırmak amacında olduklarını söyleyebilirim.

                İslami kaynaklara göre; Peygamber Efendimiz ilk evliliğini, 25 yaşindayken kendisinden 15 yaş büyük yani 40 yaşındaki Hz Hatice ile yapmıştır.50 yaşına  yani Hz. Hatice validemiz vefat edinceye kadar onunla evli kalmış ve başka biriyle evlenmemiştir. Hz.Hatice, daha önce  iki evlilik yapmış dul, akıllı, edepli ve varlıklı bir kadındır.

                Peygamber Efendimiz, Hz. Hatice validemizin vefatından sonra yaklaşık 53 yaşında iken ,kocası vefat edip dul kalan 55 yaşlarındaki Hz. Sevde ile evlenmiştir.Bir süre sonra yol ve kader arkadaşı Hz. Ebubekir’in (r.a.) kızı Hz.Ayşe ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmiştir. Hz Ayşe, Peygamberimizin genç ve bakire olarak evlendiği tek kadındır. Efendimiz, dördüncü evliliğini,kocası Uhud  Savaşında şehit olup dul kalan, Hz. Ömer’in kızı Hz.Hafsa ile yapar.

                Netice itibariyle; Peygamber Efendimiz, on üç evlilik yapmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 50 yaşına kadar olan gençlik yıllarını, kendisinden on beş yaş büyük, sadece Hz. Hatice validemiz ile geçirmiştir. Diğer evliliklerinin tamamını ömrünün son on yılında 53 yaşından sonra yani yaşlılık döneminde yapmıştır.

                Bu bilgilere göre; “Hz. Muhammed nefsine düşkün müydü?” sorusu anlamını kaybetmiş, kanaatimce cevabını da bulmuş oluyor. Bu soruya ‘evet ’diyebilmek için yukarıdaki bilgilerin aksine ,Peygamber Efendimizin gençlik yıllarında, genç ve çok kadınla ,yaşlılık döneminde ise tek hanımla evlilik yapmış olması gerekirdi.

                Peygamber Efendimizin çok kadınla evlenmesinin birçok sebep ve hikmeti vardır ki, bunlar beş madde halinde toplanıyor:

                1)İslam toplumunun eğitilmesinde, özelliklede kadınlarla ilgili birtakım kaide ve esasların öğretilmesinde, Efendimizden görerek, yaşayarak öğrenip öğretecek kadınlara ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda Efendimizin hanımlarından her biri, özelliklede Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa validelerimiz çok önemli vazife görmüşlerdir. İslam’da aile hayatı ve hanımların özel durumları ile ilgili Müslüman kadınları eğitip öğretmişlerdir.

                2)Müslümanların sayısının az olması ve yetişkin erkeklerin bir kısmının savaşlarda şehit düşmesi, bir çok Müslüman kadının dul, evlatlarının yetim kalmasına sebep oluyordu. Dul kalan kadınların anne ve baba tarafı genellikle İslam karşıtı olduğundan, onlara sığınmaları da mümkün olmuyordu. Efendimizin çok evlilik yapma sebeplerinden biri de kimsesiz kalan dul ve yetimleri himayesi altına almaktı.

                3)İslam’ı yaymanın, Müslümanlara olan düşmanlıkları azaltmanın bir yolu da Müslüman olmayan kabilelerle akrabalık tesis etmektir. Bu amaçla Peygamber Efendimiz, savaşlarda esir alınan bazı Arap ve Yahudi kabilelerinden kadınlarla evlilik yapmış, onların akrabalarını serbest bırakarak dostluklarını kazanmış, akrabalık yolu ile İslam’ı tanımalarını sağlayarak Müslümanların sayısını arttırmış ve Müslümanlara karşı birlikte hareket eden kabileleri birbirinden koparmıştır.

                4)Peygamber Efendimiz, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer gibi sadık dostları ve yol arkadaşları ile olan dostluklarını akrabalığa dönüştürerek onları memnun etmek istemiş ve bu niyetle Hz. Ayşe ve Hz. Hafsa ile evlenmiştir.

                5)Efendimiz Arap Yarımadasında cahiliye döneminden kalan yanlış anlayışları ve uygulamaları ortadan kaldırmak ve yerine İslami hükümleri topluma kazandırmak amacıyla da evlilik yapmıştır. Zeynep Binti Cahş ile evlenmesinin hikmeti budur.

                Sonuç: Allah’ın Resulü Hz. Muhammed’in(s.a.v),Allah’ın rızasının dışında, kendi nefsine göre hareket edebileceğini ,evlilik yapabileceğini düşünmek akıl ve mantıkla izah edilecek bir husus değildir.