hilalyildirimhan61 @ gmail.com

 

                       KARDEŞ OLMAK EN HABİL’İNDEN

 
    “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku ”(Maide Suresi 27). Diye başlayan ayet ve devamında Adem’in oğullarının isimleri geçmez. Çünkü kötü veya iyi olan insan değil, insanların tutum ve davranışlarıdır. Eylemleri kişileştirdiğinizde olay ve olgulardan insan ders alamaz. şahıslara yönelik kınama ahlakı oluşur. Toplumumuzda sıkça yaşanan istenmeyen bir tutumdur bu.
Hepimizin bildiği gibi Kur’an’da Adem oğullarından biri, (rivayet kültüründeki isimleriyle) “Habil” pozitif bir kardeş modellemesiyken diğeri “Kabil” negatif insan modelidir.
Kardeşlerin arasında geçen diyalog ve sonuçlarına bakıldığıda, kardeşlik bağlamında rol modelleme yapan Yaratıcı, tercih hakkını kula bırakır. Kardeşlerden biri tercihini iyiden güzelden, merhametten yana kullanır. Diğeri ise haset ve kıskançlık pompalayan nefsin oyunlarıyla aldanmış bir kişiliktir.
Habil’in den kardeş olmak, içinde tam teslimiyetli bir iman, koşulsuz sevgi mazeretsiz merhamet, kaybedilmemiş vicdan barındırır.

Sevgi ve merhametin olduğu yerde, sorun olarak görülen birçok olgu sorun olmaktan çıkar.  Çünkü orda sevgiden kaynaklanan hoşgörü devrededir. Hoş görünün temelinde insana, ötekine saygı vardır. Ötekine saygının olduğu yerde de huzur, barış ve esenlik vardır.

Toplumsal barışın olmadığı yerde mutsuzluk hakimdir. Mutsuzluğun olduğu yerde üretkenlik durur. Gerek fiziksel gerek ruhsal hastalıklar çoğalır.  Aileden başlayan topluma kadar uzanan bir çatışma sürer gider.
Kur’an’da kardeşlik kan bağından öte bir durumdur. Hucurat süresinin 10. Ayete göre, "Mü'minler ancak kardeştirler." Diye buyrulur.  Kendi ölçme ve değerlendirmemizi kendimiz yapalım. Hani Kur’an’ı biz anlayamayız diye kutsanmış bir mazeretimiz var ya!  Bakalım, hangisinden kardeşiz Habil’inden mi. Kabilinden mi?      
         
  • Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. (Nisa-86)

  • Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. (Taha-44; İsra-23; Bakara-83

  • Fedakardırlar (İnsan-8)·   

  •  Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara-44)

  •  Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. (Fetih-29)

  •  Söz verdiklerinde sözünde dururlar. (Bakara-177)

  •   İnsanların kusurlarını affederler. (Âl-i İmran-135

  •  Asla yalan söylemezler. (Mü’minun-8)

  • İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. (Nisa-94)

  Asla zanda bulunmazlar. (Casiye -24)

  •  Emanetlerine ihanet etmezler. (Bakara-177)

  • Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. (Bakara-177)

  • Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Mâide-55,56)

  •  Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. (Şûra-38)

  •  Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar.             (Hucurat-11)·   

  .   Onlar güzel ahlak sahibidirler. (Kalem-4)

  •   Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. (Zümer-18)

En Habil’inden kardeş olmak eşittir en Mü’mininden kardeş olmak. İnşallah hep beraber.

 

      Selam ve saygılarımla