ramercbey @ gmail.com

Merhum üstâd Mehmed Şevket Eygi (rahmetullahi aleyh), eski (eskimez) bir yazısında («Selâm Olsun Onlara» başlıklı ve 09 Ağustos 2015 tarihli Vahdet Gazetesi’ne verdiği yazısında) şunları söylüyordu:

“−Kesin bir rakam veremem ama tahminen yirmi beş yıl içinde [2040’a kadar oluyor yazı tarihine göre…REB] Avrupa’nın bazı büyük devletlerinin nüfusunun çoğunluğu Müslüman olacaktır.

−Tarihte benzeri görülmemiş inkılâblar ve ihtilâller olacaktır.

−Roma’da Papalık sona erecektir. Son Papa savaşın tahrip ettiği şehri ağlaya ağlaya terk edecektir.

−İsviçre dağlarında vadilerinde kanlı savaşlar cereyan edecektir.

−Beyinsizler ve beyinsizlikler yüzünden halk yığınları çok acılar çekecektir.

−Tevrat öğretilerine aykırı şekilde kurulmuş olan Siyonist İsrail devleti 2020’li yıllarda tarihe gömülecektir. [2030’a daha yedi sene altı ay var... REB]

−Ortadoğu’da çok kanlı Melhame-i Kübra savaşları olacaktır.

−Hanedan-ı Âl-i Osman’dan muhterem bir zatın başa geçmesi muhtemeldir.

−Mehdi zuhur edecek, İsa Aleyhisselam nüzul edecektir.

−Deccal ve Tağut orduları ile büyük çarpışmalar yapılacaktır.

−Nükleer silahlar kullanılacak, büyük zayiat verilecektir. [Buna da az kaldı sayılır, Rusya, Ukrayna ile fitili ateşledi bile... REB]

−Fırat nehrinin yatağındaki altınlara koşanlar helâk olacaktır. [Bu tür fütürist bilgiler sağlam dinî kaynaklıdır, mutlaka olacaktır... REB]

−En sonunda Ehl-i Tevhid, Ehl-i Kur’ân, Ehl-i Sünnet, Ehl-i Cemaat, Âl-i Muhammed (salat ve selam olsun ona) galip gelecek, Şeriat-ı Garra-i Ahmediyye hâkim olacak, insànlık Altın Çağa kavuşacaktır.

−Kırk yıl kadar bolluk bereket, huzur saadet, güvenlik adalet olacak, ondan sonra yine bozulma başlayacak ve durum kötüleşe kötüleşe Kıyamet kopacaktır.

−Ömürleri ölümlerine iman ile bitişen sâlih, muttaqi, âbid, mütedeyyin, sabırlı mü’minler inşaAllahurRahman Cennete girecek, ebedî Saadete nail olacaktır.

−Tâğuta itaat eden şirk, küfür ve nifak ehl-i, Ateşe girecektir.

−İman edenlerin amelleri, ibadetleri, hayırları, iyilikleri, imanlı ölmüş olmaları şartıyla zayi olmayacaktır.

−Kerim olan Hak Teala bir iyiliğe lütfuyla ve fazlıyla yedi yüz misli mükâfat verecektir.

−Canları ve mallarıyla Allah ile ticaret yapan mü’minler hiç zarar ziyan etmeyecek, çok kazançlı ve kârlı çıkacaktır..

−Müşrikler, kâfirler, münafıklar âhirette çok pişman olacak, çok dövünecekler ama son pişmanlık fayda vermeyecektir.

Âhir zaman fitnelerine direnen, zorluklara sabreden, haram yemeyen, azgınlık yapmayan, Kur’ân’a Sünnete, Şeriata sadık kalan sâlih mü’minlere selâm olsun. Merhametlilere ve afv edicilere selam olsun. Âmirine bi’l-mâruf ve nâhine ‘ani’l-münker olanlara selâm olsun.

Namazı dosdoğru kılanlara selâm olsun. Gıybet ve iftira etmeyenlere, yalan söylemeyenlere selâm olsun. Mütevazı ve alçakgönüllü olanlara, ikram edenlere, açları doyuranlara, çıplakları giydirenlere, muhtaçlara harçlık verenlere hep selâm olsun.

Kötülükleri iyilikle def’ edenlere selâm olsun. Mehdi ordusunun erlerine selâm olsun. Allah’ın tesettür emrine uyan bütün âbide ve sâliha hatunlara ve kızlara selâm olsun. Hak Tealâ  hazretleri cümlemizi korusun. Günahlarımızı afvetsin, yardımcımız olsun. Ey Müslümanlar vesilelere yapışın. Kur’ân’a, Sünnete, Şeriata, İslâm ahlâkına, İslâm hikmetine yapışın.”

* * *

Yazı bu kadar... İmdi herkes başını iki eli arasına alıp tefekkür ve tezekkür etsin. Bunlar hakikaten de günümüzde alametleri bariz olmuş tahminler değil midir? Bencileyin fazlasıyla öyledir.

CUMANIZ MÜBAREK OLSUN. 01.07.2022