ramercbey @ gmail.com

Sayın CB Erdoğan hakkındaki «diploma» sansasyonu alçak, mesnedsiz bir iddiadır ve yeni değil, hattâ defalarca tekrarlanmıştır.

Sosyal medyada sahte (fake, trol) hesaplarla sayın Erdoğan’ı karalamak için 2015’ten buyana siyaset meydanına üfürülüyor.

Üfürenler? Buna geçmeden önce konuyu tam olarak vuzuha kavuşturmak için sansasyon ve trol nedir hatırlamakta fayda var.

Sansasyon dilimize Fransızca’dan geçmiştir. Muvakkaten (geçici bir zamana mahsus) uyandırılan kuvvetli heyecan demek. Binaen’aleyh belki biraz para kazandırır lâkin kimseye itibar kazandırmaz.

Trol ise internetle birlikte, balıkçıların zaman zaman yasaklanan huni biçimindeki ağlarından ziyâde, sansasyonel, yàni sanal muhaverede (mesajlaşmada) kişi veya bir zümreyi, bir cemiyeti küçümseme, istihza, dezenformasyon (yalan, yanlış bilgi yayma) yoluyla huzursuz edenler. Böylesi kimliği meçhul (şahsiyetsiz) şahısların sosyal medyadaki sıfatı.

FETÖ militanlarının başını çektiği trollerin facebook veya twitterdaki rezil mesajları hálâ durur. Meselâ şu «Fuat Avni» sahte (fake) isimli yalancı, mel’ûn ve alçak herifin geçmişteki bir habis mesajı şöyleydi:

“Faşist, üniversite mezunu olmadığı konusu açılınca baş ağrısı çekiyor. Ne zaman medyada yer alsa o gün üç dört ağrı kesici içiyor” diye yazmıştı. Sene 2015.

Duyan da yanında uşaklık yapmış ve sayın Erdoğan buna “getir lan şu ilaçlarımı” deyince suyu kapıp, yerlere kadar reveransla takdim ettiği günlerden bir hâtırásı zennedecek...

Söylemeye hacet yok sanırım, ironi (nükte) yapıyorum. Yoksa sayın CB böylesini kapısına köpek diye bağlamaz. Köpekler büyük sadakate sahiptir, bunlarda o bile yoktur.

Pekâlâ diploma işi neden mükerrer? Gayet basit efendim, müsaadenizle arz edeyim fakirin mevzuya dair düşüncesini, fikriyatını.

Bunlar 14 Mayıs’ı kaybedeceklerini anladılar hattâ kesin olarak mağlubiyeti gördüler. Günümüzde artık ciddî anket şirketleri var ve seçim  iki baş arasında geçecek.

Baş dediysem müteveffa Atatürkçü Haydar Baş’ın  oğulları değil. Sayın Erdoğan ve bir türlü ana olamayan muhalefetin başı Bay Kemal’i kasdediyorum.

Bay Kemal takımı kazanmaktan ümidini tamamen kesince destekçi mihraklar başa sarıp DİPLOMA meselesini tekrar gündeme getirdi.

Ak Parti iletişim (haberleşme) başkanı Fahrettin Altun Bey CB Erdoğan'ın diplomasını, mezunlar defteri, kayıt defteri, askerlik belgesi gibi birçok belgeyi.teşhir etti, sosyal medyada paylaştı.

Marmara Üniversitesi’nin yetkili isimleri de açıklama yaptılar yegan yegan. Lâkin bunlara da (trollerin) sahiplerine de laf anlatılamıyor.

PKK terör örgütü militanlığını gizlemeyip İmralı’daki başkanı Apo’nun heykelini dikmek istemişti. Buna rağmen garibanı Kandil’dekiler bile adam yerine koymadı.

Hal böyle olunca bay Selo bir adım daha ileri giderek yandaş mihrakları FETÖ’yü aratmayacak işlere girişti...

“İlgi çekeyim de Kandil beni yine sevsin” dedi, Tam tekmil militanlığa dönmek istiyordu bu (tutuklu) Selocan Demirtaş. Ve bir peçete üstüne "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var!” diye yazdı...

Evet yanılıyordu, sayın Erdoğan’ın diploması gerçek, hakiki fakat Selo gibilerin kimliği sahtedir. Ermeni midirler, ne halttırlar kimse bilmiyor.

HAMİŞ: Ben de bir sallayayım bir idida: Bay Kemal’in diploması yok... Haydi isbat edin. Yahu bu kadar mı akıl tutulması olur?

Tut ki, Erdoğan üniversiteli değil, düz Lise mezunu. Yahu millet ona (hoşlanmıyorum benzetmeden ama) «ikinci Atatürk» bile dedi.

Allah taksiratını afveylesin salben idamla şehid, (karısı Uşşakizâdelerden dönme Yahudi) merhum Adnan Menderes, aslından 18 sene mahrum bırakılmış Ezan’ı Muhammedî tereddîsini (aşağılanmasını) berhava dışında ne yapmıştı? O da inkılâb değil, mâzîdeki aslına rücû ettirmedir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük (fakat Kamal inkılâbları tersine) en hayırlı inkılâblarının neredeyse tamamı Erdoğan'ın eseri değil midir? Bence Erdoğan (en az % 52 gibi bir oranla) yine kazanacak.  28.03.2023