sirvanyucel @ hotmail.com

Merhamet İnsanı nasıl olur? Bu soruyu Dünya Değişim Akademisi'ndeki Değişim Uzmanlarına sorduk ve çok önemli bilgiler edindik bu bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
''Şayet merhamet insanın kendisini içermiyorsa eksik kalmakta ve başkalarını da içermemektedir. Bireyin kendisini içermeyen merhamet gösterilse de gerçek merhamet olamaz. Bu sadece merhametin gölgesi veya karikatürü olur.
Buradaki ana konu öz-merhamettir ve ondan kaynaklanan öz-duyarlılık, öz -anlayış ve öz-şefkat. Peki, öz-merhamet nedir? Kendine karşı merhametli olmaktır! Yani bireyin zayıf anlarında, zor zamanlarında, hata yaptığında, hayal kırıklığına uğradığında kendisine karşı duygusal anlamda anlayışlı, destekleyici ve merhametli olmasıdır.
Bir insanın kendisine karşı duyarlı ve merhametli olması zor zamanlarda kendisine nezaket, destek ve ilgi göstermesi demektir. Yalnızca o zaman birey başkalarına da gereken merhameti gösterebilir ve onların zor zamanları atlatmasını sağlayabilir.
Bireyin kendisine gösterdiği merhamet veya öz-merhamet üç ögeden oluşur.
Birinci Öge: Farkındalık. Bireyin şimdiki zamanın farkında olmalı ve geçmiş ile gelecek arasında yalpalamamalıdır. Kişi şimdide tespit ettiği nahoş yönlerini reddetmemeli ama aynı zamanda da onları takıntı hâline getirmemelidir. Birey kendisini olumsuz duygularla özdeşleştirmemeli ve olumsuz duyguları olumlu olanlarla dengelemelidir!
İkinci Öğe: Evrensel yaklaşım. insanın yaşadığı zorlukların, sorunların, deneyimlerin ve yaptığı hataların bireysel olmasından ziyade evrensel olduğunu anlamalıdır. Sorunlar evrensel olduğu için çözümler de evrenseldir. Yani kişi çaresizliğe kapılmamalıdır!
Üçüncü Öğe: Kendine şefkatli olmak. Kişi kendine karşı acımasız, yargılayıcı, eleştirel, katı ve yıkıcı olmamalıdır. Birey hatasını gözden geçirmeli ve yaptığı hataya anlayışla yaklaşmalıdır. Kişi ne hatasını inkâr etmeli ne de kendisini yaptığı hata için suçlamalıdır. Kısacası, kendine karşı anlayışlı ve nezaket içinde olmalıdır.''
Değişim Uzmanı
Şirvan Yücel