ahmetyasarzengin61 @ gmail.com

Milli Düşünmek ve Milli Olmak

Değerli okuyucularım Merhaba,

Milli düşünememek ihanet değildir ama bir zafiyettir… Devletin zafiyetini artıracak her düşünce, her adım, her eylem, milli düşünememenin tezahürüdür.

Milli düşünmek veya milli olmak bir partiye özel hassasiyet değildir. Bütün siyasi patilerin hassasiyetidir. “A” partisi millidir, “B” partisi milli değildir gibi değerlendirme yapamayız.

Siyasi parti liderlerin konuşmalarından, tutumlarından, davranışlarından, ilişkilerinden ve beden dilinden milli olup olmadığını belirleyebiliriz.

Milli olduğuna güvendiğimiz siyasi liderlerin, arzu ve istekleri ile intikam duygusu birleştiği zaman, kitleleri peşinden kolay sürükler ama milli düşünemez. Tezimizi somutlaştıralım.

Milli düşünememeye dair tarihten bir örnek:

1877–78 Osmanlı-Rus Harbi başlamadan önce, Bab-ı Ali’de toplanan Büyük Konsey’de Katolik Ermenilerin Patrik Naibi Kirikor Enfiyeciyan “…devletimizin ebedi düşmanına karşı hepimiz kanımızın son damlasına kadar akıtmaya hazırız. Netice itibariyle harp istiyoruz” demiş ve bu sözleri alkışlarla karşılanmıştır.

II. Abdülhamid bu savaş karşı çıktı. Bundan sonra gelişen olaylar:

1.İttihat Terakki Cemiyetinin liderinden olduğu iddia edilen Sadrazam Mithat Paşa, savaş isteriz diye askeri ve öğrenciyi sokağa dökmüş,  

2.Sokak terörü ile Abdülhamid’e Osmanlı-Rus savaşını reddedersen amcan gibi seni de tahtan indiririz mesajını vermiş…

3.Mesajın peşinden Abdülhamid Rus yanlısı olduğu için savaş istemiyor algısını oluşturmuş…   

Osmanlı, Ruslara yenilince Osmanlı devletinin gücü, Batı tarafından test edildi. Osmanlı Devletinden 23 devlet oluşturdular. Daha sonra da İttihat Terakki Liderleri Alman gemisi ile Almanya’ya giderken İttihat Terakkinin Liderlerinde Talat Paşa "Eyvah Masonların oyununa geldik" diyerek tarihi bir itirafta bulndu

İttihat Terakki Cemiyeti Avrupa’daki değişime ayak uydurmak için çok büyük hizmetler yaptığını kimse inkâr edemez. Ama ittihat Terakki Cemiyetinin yöneticileri “iktidar olabilmek veya iktidarda kalabilmek” için Batı’dan daha doğrusu Masonlardan destek alıyordu… Bu nedenle Avrupa’nın savaş isteğinde Sadrazam Mithat Paşa ısrarcı olmuş…

İttihat Terakki ihanet içinde değildi ama “ışıktan sonraki tüneli göremedi.” Yani milli düşünemedi

Milli düşünemeyenlerin özellikleri:

1.Yalnız tüneli görür veya Tünelin sonundaki ışığı da görebilir.

Milli Düşünenlerin özellikleri

1.Tünelle birlikte ışığı ve diğer tüneli de beraber görür.

Şimdi yukarıdaki açıklamalardan sonra verdiğimiz tarihi örneğin neresinde milli düşünmek neresinde milli düşünememek vardır. Anlatalım:

1.İttihat Terakki Cemiyetinin liderlerinden Sadrazam Mithat Paşa Avrupa’dan destek gördüğü için Avrupa’nın gönül okşayıcı cümleleri karşısında milli düşünemedi…

2.Abdülhamit devleti temsil ettiği için veya şöyle diyelim devlet olduğu için Tünelle birlikte ışığı ve diğer tüneli de beraber görebilmiş. Bu nedenle Osmanlı Rus savaşına karşı çıktı… Yani milli düşündü…

1.Özerkliği,

2.PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP’yi,

3.PKK terör örgütü 40.000 vatandaşımızın öldürmesini,

Bazı siyesi liderler, bazı ülkücüler, bazı milliyetçiler, bazı Müslümanlar, bazı Atatürkçüler, bazı devrimciler, bazı sosyalistler iktidar olabilmek için FETO’ya, PKK’ya terör örgütü diyemediği gibi meşrulaştırmaya çalışıyor.

“Tünelle birlikte ışığı ve diğer tüneli de beraber görebilmeliyiz.” Yani FETO’ya, PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP’yi meşrulaştırmanın ve “özerkliğe” taviz vermenin faturasının ağır olacağını tecrübelerimiz hatırlatmalıdır. İşte bu noktada milli düşünmek zorundayız…

Batı’nın yönlendirmesiyle milli düşünmemizi engelleyen olaylardan örnekler:

1.Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamı,

2.Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı,

3.Yunanistan ve Fransa’nın ikinci kez NATO’ya dönüşüne izin vermek,

4.Milli düşünen Ecevit iş yapamaz raporu almak için hastaneye yatırılması,

5.PKK ve YPG terör örgütlerinin faaliyetleri karşısında Suriye tezkeresine onay vermemek,

6.ABD, Yunanistan’ın Dedeağaç’ta üs kurmasına ses çıkarmamak,

7.ABD'nin Suriye'de PKK terör örgütü devletini kurmak istemesini sınır güvenliğini tehdit açısından görememek ve Suriye’de ne işimiz vardır sorusunu sormak,

8.ABD’nin PKK terör örgütüne silah yardımında bulunmasını eleştirmemek,

9.PKK terör örgütü değildir bölge halkının temsilcisidir ifadesini meşrulaştırmak,

10.İktidar başarısız olsun diye FETO ve PKK terör örgütlerinin siyası uzantısı HDP’yi meşrulaştırmak,

11.PKK terör örgütü ve siyasi uzantısı HDP’ye “özerklik” konusunda söz verildiği iddiasını yalanlamamak,

12.Adalet yoktur, huzur yoktur diye Batı’ya şikâyet edip yabancıların yatırımını engellemek…

Milli düşünmek dileğiyle…

Selam ve saygılarımla