ramercbey @ gmail.com

Miting, (İng. meeting) Siyâsî veya sosyal bir hedefe ulaşmak için kütleyi uyarmak, halkın dikkatini çekmek, taraftar kazanmak veya gövde gösterisi maksadıyle genellikle meydanlarda yapılan planlı programlı toplantı olarak târif edilir. Not: Tarifte «kütle» denilmesinin mánâsı üzerinde ayrıca duracağız.

Meselâ CHP, önümüzdeki Cumartesi günü İstanbul'da miting yapacakmış. Bu mitinge oradan buradan otobüslerle yığınları taşıyacaklar, belki de PKK ve benzeri terör örgütleri de Canan Kaftancıoğlu için kalabalık bir şekilde miting meydanına akın edecek! Zira mitingin konusu görünürde Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasına itiraz...

CHP’ye şunu hatırlatmak isterim: Meydanlara kütleyi toplamak kolay da kitleyi toplamak zordur. Yahu adam sen ne diyorsun, ikisi de aynı şey değil mi? Ha kütle ha kitle.

Hayır efendiler işin aslı öyle değil. Ben söylemeyim, sayın Vedat Milor’un[1] yazısından iktibas edilmiş, ben de oradan aktarayım:

(.......) Kütle deyince sürü psikolojisiyle hareket eden, kişilikleri oluşmamış, kendi dar kalıplarının dışındaki her düşünceyi yok etmek isteyen bir topluluğu anlıyoruz.

(.......) Kütleyi oluşturanlar daha ziyade kente göç edip buradaki yaşama ayak uyduramamış olanlar. Son yıllarda Ortadoğu’daki demografik gelişmeler, göç ve ülkemize gelen turist kompozisyonundaki radikal değişim bu kütlenin hem sayısını artırdı hem de onları cesaretlendirdi.

Olay sadece estetikten ibaret olsa belki üzerinde durmaya değmezdi. Ama işin bir de şiddet boyutu var. Kütle kan arıyor.

Bütün tedbirlere rağmen stadyumların durumu ortada. Bir okurumun belirttiği gibi, gladyatörleri izleyip vahşet karşısında coşan kalabalıkların duyguları seneler içinde yok olmadı, sadece boyut değiştirdi...”

CHP mitingi kütle toplayacak. En azından bendeniz buna kaniyim, hattâ eminim. Pazar günü, miting yapıldıktan sonra yàni, inşá’allah yine yazar haklı çıkıp çıkmadığımı da söylemiş olurum.

Büyük, çok büyük ihtimalle haklı çıkacağım. Görünen köy klavuz istemez çünki. Geçmişte bu kütle Gezi kalkışması yapan güruh değil miydi?

Adına miting yapılan kadın yàni Canan Kaftancıoğlu, CHP tabanı Kemalist kesime inât Atatürk dememişti. Yàni kendi kütlesiyle da kavgalı Türkiye ile kavgalı olduğu gibi. Onun dost ve müttefiki yalnızca PKK’lılardır. Mitinge de büyük ihtimalle gelecek bir bahane ile hünerlerini kusacaklardır.

Hünerleri? Onların hünerleri polisle çatışmaktır. PKK teröristleri bu mitingde kesinlike polisle çatışacak, kan dökmeye çalışacaklardır. Terör vampir gibidir kanla beslenir çünkü. Emniyet bunu bir kenara not alsın...

Varsın biz haksız çıkalım, yeterki ortalık kan gölüne dönüşmesin. CHP’nin aklı başında (varsa) yetkililerine de sesleniyorum. PKK eylemleri için en üst düzeyde tedbir alın, adamlarınızı mitinge katılanları yazılı ve sözlü uyarın.

Mitingler halkın tansiyonunu düşürür medeni dünyada. Bizde ise genelde tansiyon yükseltilir, kütle kavgaya itilir. Mitinglerde halkın coşturulması, amaca yönelik üstün hitabetlerle olur amma ve lâkin asla teröre yöneltilmez kitle. Bendeniz yaşım itibarıyla böyle güzel mitinglere de şahid oldum. Hattâ bizzat tertipleyip konuşmacısı olduğum bir mitingim bile var.

İstanbul Bağlarbaşı mevkiinde “Müstehcen Yayınlar Yapan Televizyon Kanallarını Protesto Mitingi” yapmıştım. Öyle iki üçyüz kişi toplanır sandığım miting, Allah’ın lütfuyla İlahiyat öğrencilerinin topluca katılımı sonrası öylesine kalabalıklaştı ki, Üsküdar Emniyet Müdürü bizzat gelmiş ve tam arkamda yerini almıştı. Adamcağız da bunlardan bıkmış usanmıştı.

O günlerin ahlâksız ceridesi Tan isimli gazetenin muhabiri kendisine “lâikliğe aykırı konuşuyor, müdahale etsenize” deyince “defol git, tam da konuşması gerektiği gibi konuşuyor” demiş, o rezil kadın müsveddesini alandan kovmuştu. 19.05.2022


----------------------------------------------
[1] Vedat Milor, akademisyen, yazar, gurme bir vatandaş.