ramercbey @ gmail.com

Muhalefet yapmanın bin şekli var. Lâkin, akıl ve iz’ân sahibi hiçbir insan, ister demokrat olsun isterse monarşi yanlısı, ülkesinde iç savaşlar çıkarmak suretiyle iktidara yürümeyi istemez...

Oysa tarih tam da bu dediğimizin zıddı binlerce vaka ile doludur. Hattâ bunu o kadar benimsemiş olanlar vardır ki, “iktidar kansız olmaz” bile demişlerdir.

Türkiye gibi ülkelerde darbeler çokca yapılmıştır. Neden? Birileri halkı beğenmez, halkın seçtiklerinin yanlış kişiler olduğunu düşünür? Neden böyle düşünürler pekâlâ? Çünkü onların ideolojileri vardır ve bu ideolojileri de bozuk, gayr-ı insanî, gayr-ı İslâmîdir.

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny taraftarları ülke genelinde yönetim aleyhine gösteri düzenlediler. Normal protestolar değildi bu gösteriler. Bizim Gezi Olayları gibi yakıp yıkan, polisle çatışan, maksat için ülkenen kaosa sürüklenmesini umursamayan gösterilerdi bunlar.

Navalny ve karısı gösteriler esnasında polis tarafından gözaltına alındı. Daha yüzlerce insan gözaltına alındı. Polis aşırı şiddet kullandı. Hattâ öyle sahneler vardı ki, ihtiyar bir kadına polis feci bir tekme atıyor, kadın iki metre öteye sırtüstü yere yapışıyordu. Artık başına ne geldi bilmiyoruz...

Navalni’nin bütün bunlara hakkı var mıdır? Elbette yoktur. Ne demokrasi, ne başka bir düzen bunu asla onaylamaz. Navalni efendi kendi iktidarı için halkın öfkesini kabartmış, ülkesini yangın yerine çevirmiştir.

Evet, tıpkı Gezi Olayları gibi...

Gezi hadiselerini kimlerin organize ettiği malûm. Onlar da Navalni gibi iktidarları uğruna ülkeyi yangın yerine çevirmiş maddî ve manevî çok büyük yıkımlara sebep olmuşlardı.

Böyle hadiselerde yüzlerce kelâm etmeye gerek yok. Sonucuna bakmak yeterlidir. Ülkeye zarar veren hiçbir hareketin hayrı yoktur. Harbî bir düşman ülkeyi istila etmeye kalkmışsa halk ayaklandırılır. Başka türlü hiçbir şey halkı ayaklandırmaya, iç savaş çıkarmaya mazeret olamaz.

Ben bu tür eylemleri yalnızca kınamıyorum, lâ’netliyorum da.

(İkinci Yazı) Militan birilerine militan derse...

Bir militan birileri için militan demiş. Bir berber bir berbere bre berber lafı gibi güler geçerim.

Lâkin bu kez işin rengi başka...

CHP militanı eski bir vekil artistlik yapmış, ülkenin ne kadar valisi, kaymakamı varsa hepsine “militan” demiş...

Vali ilin, kaymakam ilçenin en büyük mülkü amiridir. O il yahut ilçenin asayiş kuvvetleri (polisi, jandarması) onun emri ve izniyle iş yapar. Binaen’aleyh vali yahut kaymakama “militan” demek, tüm polis ve jandarmayı da militan yapar...

Nedir ya da kimdir militan? Kısaca “savaşan eleman” demektir militan... Militan ne için savaşır? İdeolojisi için, kurulu düzene karşı silahlı mücadele verir. Yàni o bir nevi teröristtir. Zira militan mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar veya holigandır.

O hâlde CHP’li eski vekil artistlik yaparak haddini aşmış, ülkenin kurulu düzeninin devam ettiren, halkın sulh ve emniyet içinde yaşaması için çalışan vali ve kaymakamlara “militan” derken büyük bir suç işlemiştir.

Sanıyorum CHP’li artist eski vekilin aklı bir zamanlar bütün valilerin CHP il başkanı olduğu “tek parti” yıllarına gitmiş... Vah garibim vah o zaman...

“Erken bunama” diyorlar buna çünkü... 26 Ocak 2021