baskentpostasi @ gmail.com

ÖĞRETMEN DIRAMI! ÖĞRETME DIRAMINA DÖNMEK ÜZERE!!

(Özel Okul Öğretmenlerin Sorunları Raporu, Sunulan Yer MEB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kamuoyuna)

Genel olarak tüm ücretlilerin alım gücünde ve milli gelirden aldığı payda ciddi düşüşler oldu, bu arada özel okul öğretmenlerinin durumu daha vahim olduğu ortada.. Şimdi şu haberleri okuyarak devam edelim, bu konu üzere bilgilenmeye ve düşünmeye, bu sorunları çözmeye davet edelim sorumluları…

“Yeni asgari ücret belirlendi, özel sektör öğretmenlerinin maaşları asgari ücretin altında kaldı. Özel sektör öğretmenlerinin en büyük kaygısı, patronlarının eylülde anlaştıkları ücretlerin üzerine çıkmak istememesi ya da kendilerine verilecek farkların elden geri istenmesi. 17 yıldır özel sektörde öğretmenlik yapan Özge G. “9. sınıflara demokrasi, insan hakları anlatıyorum ve yoksulluk bir insan hakkı ihlali. Çocuklara hep bunu söylüyoruz ama kendimiz her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz” dedi.”

“14 yıllık edebiyatı öğretmeni Nilay B. “Üniversite öğrencisiyken hep daha iyi olacağını umuyordum ama mezun olduktan sonra yasadaki birçok şey değişti. Asgari ücreti görmeye başladık ve yaşam koşullarımız her geçen gün daha kötü gitmeye başladı” dedi.” Ayrıca genel olarak özel okullarda maaş promosyonu verilmediğini de hem MEB yetkilileri hemde genel olarak herkes bilmektedir, bu konunun da çözülerek öğretmenlere ek bir gelir yaratılması gerekmektedir.

“”Tuzla E…. Kolejinde bir öğretmen ara tatil hakkını savunduğu ve istediği için işten çıkarıldı. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası "Hiçbir arkadaşımıza dokundurtmayacağız" dedi.””” Ayrıca resmi tatillerde ya ücretsiz tatil, yada kısmen ücret uygulamalarınıda göz önünde durarak bu konuya yaklaşarak özel okul öğretmenlerinin sorunlarına deginilmesi ve çözülmesi gerekmektedir…

Bunlar yaşanıyor ve aldıkları maaş ile çalıştıkları, anlattıkları ders saati kıyaslandığında kesinlikle ve kesinlikle bu alana devletin kurumlarının sert müdahale etmesi gerekiyor… 10 sınıf varsa bir sınıf öğretmenlerin ücreti için ayrılıyormuş diger dokuz sınıf ise işletme giderleri ve patrona… Bir patron 4*5 milyonluk arabaya binerken nasıl olurda bir öğretmenine asgari ücret veya bu ücretin altında ücret eder?  Bu soruyu, sorunları Çalışma Bakanına, Milli Egitim Bakanına, ve diger hükümet sorumlularına soruyorum.. Başka bir haber ile devam edelim mi?

İş Kanunu gereği haftada 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. Bu öğretmenlerde yönetmelik geregi 20 saatttir, Haftalık çalışma süresi hesap edilirken, sadece ders saati değil etüd ve birebir çalışmaları için kurumda geçen zaman da fazla çalışma hesabına dahil edilir. Bu konuyla ilgili bir araştırmayla devam edelim mi?

“”” Bu araştırmanın temel amacı, özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma koşulları ve gelecek kaygıları üzerine görüşlerini tespit etmektir.

Araştırma da farklı hizmet sürelerine sahip özel okulda çalışan 12 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Katılımcılar genel olarak özel okulların çalışma şartlarının öğretmenler üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu düşünmektedir.

 Ayrıca katılımcılar genel olarak özel okulda öğretmenlik yapmayı isteyerek seçmediklerini, sosyal ve ekonomik anlamda plan yapamadıklarını ve gelecek kaygısı taşıdıklarını ifade etmişlerdir.

Katılımcılar özel okulları ifade ederken lunapark, paralı dadılık, hizmetçilik, bakıcılık, yarı açık cezaevi, bozuk araba, enerji emici makine, atari salonu, ticarethane, otelcilik hizmeti gibi metaforları kullanmıştır.

 Özel okullarla ilgili öğretmenlerin olumsuz görüşleri özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, gelecek kaygılarının azaltılması için iş güvencelerinin sağlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.””” Kısacası durum şudur…

 Milli Egitim de bir öğretmen özel okul öğretmeninin yarısı kadar çalışıyor ücret olarak onun iki katına yakın bir maaş alıyor… Örnegin normal öğretmen çalışma  saati 20 iken, çalış yasasına göre normal işçileirn 40-45 saat çalışması gerekirken… Bir öğretmen haftada 50-60 saat çalışıyorsa, anlatacağı derse hazırlık için bunun yarısı kadar zaman ayırması gerekiyorsa, kısacası evinde de derse hazırlık yapıyorsa bu öğretmen nasıl sosyal hayatın içine girecek, nasıl kendi çocuklarını yetiştirecek? Bunları bakanlık düşünmesi gerekmez mi?  Örnegin fazla çalışma durumunda mesai yazan özel okul varmı varsa bunların oranı nedir? Bu oran %2-3’ü geçmediği düşüncesi agırlıktadır… Sadece çöp sepeti nerede duracak, Atatürk fotografları varmı, ögretmenler beyaz önlük giyiyor mu gibi fiziki denetimlerle okul denetiminin olmayacağını denetleyen kişiler, kurumlar nasıl anlayacaklar?  Her okulda kameralar var, bu kameralardan çalışma saatleri, şartları izlenemez mi?  Kısacası genel olarak öğretmenlerimizin durumu iyi degil, özel olarak da özel okul öğretmenlerinin durumu dramatik bir haldedir.

Bunlar görülerek acilen önlem alınmalıdır? Kim alacak öncelikle milyonluk arabalarla öğretmenlere caka yapan, mobing uygulayan patronlar, sonra MEB’lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha sonra hükümet yetkilileri, daha sonra bu öğretmenleri zor durumda bırakan, aynı zamanda kendileri de öğretmen olan özel okul yöneticileri.. Acilen önlem almanız gerekmektedir.. Bildirir geregini rica ederim.. Selam ve Saygılarımla…

Fikri Adil – baskentPostası.com 18.3.2023

 

 

Kaynaklar

1* https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/ozel-sektor-ogretmenlerinin-maasi-asgari-ucretin-altinda-kaldi-her-gecen-gun-daha-fazla-yoksullasiyoruz-2014667

2* https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/17120931_baska-bir-okulda-ders-saati-ucretli-olarak-derse-girme.pdf

3* https://www.isveiscidavalari.com/ozel-okul-ve-dershane-ogretmenlerinin-haklari.html

4* https://forum.memurlar.net/konu/2259559/

5* https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/56519/476428

6*https://www.gazeteduvar.com.tr/ara-tatil-hakkini-savunan-ogretmen-isten-atildi-haber-1600033

7* Bu yazıyla ilgili üç öğretmenden düşünce alınmıştır