msaidpasazade @ gmail.com

Cumhuriyet nâm ceride yine din düşmanlığında trajikomik saldırılarla kendini isbat etme çabasında.

Cumhuriyet diyor ki, “Eğitim politikası, ülkelerin gelecek için belirlenen hedeflerine ulaşmak amacıyla yapılır. Vatandaşlar, toplumun ve devletin ihtiyaç duyduğu yönde, okullar aracılığıyla yetiştirilir. Ülkeler, gelecekte var olmasını istediği özelliklere sahip ve kendine bağlı yurttaş yetiştirmeyi hedeflerler. Bunu da eğitim politikaları ile yaparlar.”

İtirazı olan? Benim itirazım ve bir iki ilâvem olacak: Yukarıdaki ifadelerde geçen “toplumun ve devletin ihtiyaç duyduğu yönde” meselesine Cumhuriyet ceridesinin koyduğu kayda itirazım var:

Cumhuriyet’e önce, “olur canım, suyundan da koy” diyor ve devam ediyorum: “Ülkemizde lâik Cumhuriyet yerine dinci-gerici eğitim getirilmeye çalışılıyor” diye kinini kusan bu ceride-i Cumhuriyet bilmelidir ki, lâiklik evrensel bir değer değildir ve bu toplumun ihtiyacı olan şey hiç değildir!.

Hem din de gericilik değildir. Dünyanın çoğunluğu din sahibidir. Ateist insân sayısı marjinaldir.

Cumhuriyet tâbiri daha tanımında Cumhuriyet gazetesini reddediyor. Zira cumhuriyet adı üstünde cumhurun istediği, ihtiyacı olan rejimdir.

Bu toplumun, bu milletin kahir ekseriyeti Müslüman değil midir?

Türkiye’nin dinsiz, seküler bir eğitime değil İslâm ahlâk ve umdeleriyle bezenmiş bir eğitime ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç her zamankinden fazladır.

Her zamankinden fazladır zira günümüzde evrensel ahlâk ilkeleri bile bu dinsiz ve densizlerin gayretleriyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Kâinat inim inim inlemekte. İnsàn insànın kurdu olmuş, her türlü fenalık sıradan hadiseler haline gelmiştir.

Cumhuriyet gazetesi bu toplumun yüzde kaçına hitab ediyor bilmiyorum ama marjinal oldukları kesin. Bir avuç dinsiz imansız Türkiye’nin kendileri gibi olmasını istiyor.

Bizim cenah ise bunları hakkıyla göremiyor: Müslüman hálâ “bişi olmaz” havasında.

Öyle ya yüzde doksandokuzu Müslüman bir ülkeyiz biz.

Acaba?

Efendi o dediğin yüzde doksandokuz "marka Müslümanı" olmasın? Camilerine bak, beş vakit namazlarda kaç saf tutuyor Müslümanlar? Bunların yüzde kaçı genç, yüzde kaçı esnaf ve yüzde kaçı mahallenin ihtiyarları?

Hâ... Şimdi gel konuşalım efendi efendi.

Ne sen beni kızdır ne ben seni. Vallahi bıktım artık bu konuyu temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp servis etmeye.

Beyler bayanlar, biz yüzde doksandokuzu marka Müslümanı olan bir milletiz. Bunu kabul ediniz artık. 18.09.2023

NOT: Said Paşazade, yazarımız Ramazan Ercan Bitikçioğlu'nun müstear ismidir.