ramercbey @ gmail.com

İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar gideceksiniz. Dünyayı Yalta’dan sonra (yeniden) paylaşan güçlerden birincisi olan Amerika (ABD), Gladyo yapılanması ile istihbaratının önemli bir kısmını İslâm âleminin tabiî lideri Türkiye başta olmak üzere İslâm dünyasına teksif ediyor.

Üstad merhum Mehmet Şevket Eygi bu konuları çok yazdı ama dinleyen kim. “Adam sende şimdi bunların ne mánâsı var?” diyor ve kuş beyinlerinin almadığı devasa hakikatleri bir kalemde siliyorlar.

Geçenlerde Yazar Mustafa Kaplan’ın bu bahiste anlattıklarını da izledim Youtube’da yayınlanmış.videosundan. Nur Cemaati odaklıydı anlattıkları fakat aslında İslâm üzerinde oynanmış oyunların tamamını da anlatıyordu.

Gladyo yalnızca Erzurum’a gidip Fetullah Gülen denilen soyubozuk kişiyi bulmakla kalmıyor, onu zirvede tutacak kişileri de ayarlıyor. Birini lider yaptıracaksanız onun liderliğini türlü hikâyelerle, zatın (sahte) kerametleriyle takviye edip sürekli yukarılarda tutacak kişileri de ayarlamalısınız.

Öyle ki hakikat ehli “bu adam Vatikan’la birlikte «Paralel Din Yapılanması» fitnesinde çalışıyor” dediklerinde bunlar da “efendi hazretlerini karalayan kâfirlerin bu adamları Peygamberimizin karşısındaki müşrikler gibi ortaya çıkıverdiler, siz şimdi Hocaefendiyi daha çok sevmeli ve korumalısınız” diyerek hakikati tersyüz edecek, yàni Sabetayıst ve Pakraduni köklerinden gelen asıl ajanlarını (Fetoyu) yükseltmek için kullanacaklardır iddialarınızı...

Muhterem okurlarım Mustafa Kaplan’ın videosunda da dile getirildiği gibi bir kere (asıl referanslarıyla asırlardır bozulmadan bize kadar gelen ve kimilerinin «Geleneksel» dedikleri Ehl-i Sünnet ve Cemaat esaslı) gerçek dini bozup, yerine paralelini (light İslâm) koyduktan sonra «Paralel Devlet» artık kolaydı.

Bizde de böyle oldu. Paralel devlet inşá edildi. Yargıda, askerde, poliste, aklınıza gelencek devlet teşkilâtına ait her yerde Fetulahçılar kilit mevkileri ele geçirdiler hattâ sonra neredeyse tüm mevkileri.

O kadar ki partilerin milletvekili adaylarını bile onlar belirliyordu. Parti lideri kendi belirliyor sanıyor ancak verilen tavsiye listeleri, yàni kişiler hakkındaki tüm referanslar FETÖ merkezli bir organizasyondan geliyordu.

Fetullah Gülen hem Türkiye’de hem dünyada okullar da açıyordu. Gayesi İslâm dünyası ve İslâm ile henüz ihya olmamış, hidayete kavuşma ihtimali olan insanlığın ifsadı idi. Yàni İslâm yolunu tıkamak, Vatikan’a kapı açmak...

Papalık tarihin hiçbir döneminde bu kadar başarılı bir Haçlı Seferi yapamamıştı. 20’nci yüzyıl altın çağını yaşatmıştı Papalığa. İslâm âlemi sıcak harplerle hırpalanmış, hakiki evlâtlarını, has din adamlarını hep şehid vermişti.

İşte onların yerine paraleller getirilecekti. Ve getirdiler. Her on yılda bir yapılan darbeler bile bu paralel adamlara hiçbir zarar vermiyordu ne hikmetse.

Muhterem Mustafa Kaplan’ın güncel Korona (Covid virüsü) ile bağlantılı verdiği misâl de çok hoşuma gitti:

Şöyle diyor Kaplan, “Covid sayesinde bir kelime öğrendik; FİLYASYON. Nedir filyasyon? Covid testi pozitif hasta bir kişiyi takip edip, kimlerle temas kurduğuna bakarak virüsün nereye kadar yayıldığını da görebiliyorsunuz”.

Muhterem okurlarım bu misâl cuk yerine oturmuş fevkalâde güzel bir misâl. Zira paralel yapılanmalar tarikat ve cemaatlere nasıl yayılıyor hálâ takip etmek mümkün. İstihbarat bunu yapmalı da. Lâkin istihbaratta önce dini hakkıyla bilen vasıflı elemanlar olacak. Bunlar (dinen) filyasyon ekipleri gibi çalışarak hastalık nerelere sirayet ediyor öğrenecekler.

Bunlar yapılmazsa dün 15 Temmuz 2016’da acemice yaptıklarını yarınlarda şuurlu bir şekilde yeniden yaparlar. İstihbarat filyasyon ekiplerini arttırsın, tüm tarikat ve cemaatler taransın. Lâkin onların da kendi hususi istihbarat ağları olduğu unutulmadan yapılmalı harekât. MİT’te bile sürü sepet adamları var. Gladyo az çalışmadı bu ülkede. Siz Bay Biden’in şu agresif halleri boşuna mı sanıyorsunuz. Erdoğan filyasyon ekipleri... İşin sırrı burada.[1] 04.05.2021

 

----------------------------------------------------------------

[1] Bir daha hatırlayalım: Filyasyon, halk sağlığında temas takibidir kısaca. Enfekte bir kişiyle temasa geçmiş olabilecek kişileri belirleme ve ardından bu kişiler hakkında daha fazla bilgi toplama sürecidir. Öyle sanıyorum ki tâbir bundan böyle çok başka alanlarda da kullanılacak.