baskentpostasi @ gmail.com

Tabi hep siyaset ile büyüyenler bu sözü hemen anlayamaz.
Türkiye'de çok büyük sorunlar olduğunu hepimiz görüyoruz..
İki yılda bir yasa değiştirerek bu işin çözülemeyeceği açıktır..
O sebeple yeni bir #SİSTEM gereklidir..
Bu sistem, Din,e ve Lizimlere dayalı düşünceleri yıkmalıdır..
Peki böyle bir sistem mümkün mü..?
Aramızda geleceği düşünen insanlar varsa, mümkündür..

Önce Türkiye için yeni bir yönetim yasası yazmaya başlayalım..
Her ilçeden bir kişi seçilecek ve alt meclis oluşacak...
Bu kişileri o bölgenin halkı özgürce seçecek...
Tabi bu seçimde, Eğitim ve yaş kriteri olmalıdır...
Adli vaka, ve kötü alışkanlıklardan da uzak kişiler olmalı..
Bu 971 kişi kendi arasından Vekilleri seçmelidir..
Ve Türkiye'deki tüm siyasi partiler kapatılmalıdır..
Her türlü memur atamaları bir sistem ile ayarlanmalı..
Bu alt meclisi oluşturan kişiler denetleme  ve atama yapacak..
Onları da mahkemeler ve kendi ilçe halkı denetleyecek..
Yeminleri Vatana ve milletine hizmet için olacaktır..

Bu  alt kurulun maaşı 2 asgari ücret kadar olmalıdır..
Vekil seçilenlerin de 4 asgari ücret kadar olmalıdır..
En yüksek devlet memurunun maaşı 3 asgari ücreti geçmemelidir..
Bu kişilerin oy derdi olmamalı..
Görevlerini iyi yapıp yapmadıkları Notu olmalıdır..
Tüm yasalar 4/3 çoğunluk oyu ile çıkmalıdır..
İlim, Bilim ve Liyakat en önde olmalı.. ki,
Adalet mülkün temeli sistemi uygulansın..
Kimin vatana ve Halka hizmet ettiği de görülsün..

Yerli ortağı olmadan yabancı firma açamaz yasası şarttır..
Vergi Kazanca göre, prim İhracata göre olmalı...
Adaletli sosyal yaşam her seçilmişin ideali olmalı..
Sadece İnsan hakları değil...
Tüm canlı cansız varlıkların hakları korunmalı..
Dünyaya örnek Adaletli bir SİSTEM ortaya konmalıdır..
Bu konu hakkında bir çok uzmandan görüş alınmalı..
Değişen hayat sistemine göre, Yasalarda değişken olmalı..
Canlıların hayatı için en uygun yasalar sisteme eklenmeli.
Vatanın birliği ve bütünlüğü tartışmaya kapalı olmalı..
Yerli ve Milli üretim sistemine geçilmeli..
Savaş için değil ama Barış için Güçlü Ordu olmalıdır...
Dünyanın en iyi okullarındaki Müfredatlar alınmalı..
Canlı hayat sistemine uygun yaşam şartları hazırlanmalıdır..
Şimdilik burada sonlandırıyorum..
Bu yazıyı sadece bir giriş kapısı olarak algılayalım..
30-Ocak 2022 Pazar  
Saygılarımla..
2025 sonrası Türkiye sistemi için düşüncelerimden..