baskentpostasi @ gmail.com

Değerli okurlarım, mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz.  Peygamberlerin en hayırlısı Hz.Muhammed Mustafa (sav), İnsanların en hayırlısı Hz.Ebubekir (ra), günlerin en hayırlısı cuma ve ayların en hayırlısı Ramazan ayıdır. Bu aya Allah’ın ayı denilmektedir.

               Ramazan ayını faziletli ve değerli kılan sebepleri şu şekilde özetlemek mümkündür;

               1-Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir. Yüce Allah Bakara Suresinin 185.ayetinde, insanları kurtuluş yoluna götüren Kur’an-ın bu ayda indiğini söylüyor. Ramazan ayına Kur’an ayı denmesinin sebebi budur. Kur’an okumak, biz Müslümanlar için ibadettir ve sevaptır. Özellikle Ramazan ayında her zamankinden daha fazla Kur’an okumamız tavsiye edilmektedir.

               2-Kadir Gecesi Ramazan ayının içindedir. Yüce Allah bu gecenin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak Kadir Gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

               3-Ramazan ayının oruç ayı olmasıdır. Oruç, dinimizin temel ibadetlerinden biridir. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak her Müslümana farzdır. Ancak özürlü olanların oruç tutmamalarına ruhsat verilmiştir. Yüce Allah, Bakara Suresi 185. ayette; “Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun” buyurmaktadır. Müslümanların her amelinin karşılığı olarak on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilirken, Hz.Allah (cc) “Ancak oruç hariç. O benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Oruçlu yemesini, içmesini ve diğer isteklerini benim için terk eder.” buyurmuştur.

               4-Teravih namazı gibi mükafatı bol bir ibadet sadece bu aya mahsustur. Teravih namazı bizlere Allah’ın huzuruna topluca varmanın hazzını yaşatır.

               5-Ramazan ayını faziletli kılan ve müminlere sevap kazandıran bir önemli husus ta oruç açtırmaktır. İftar vermenin, bir oruçluya oruç açtırmanın İslam dininde çok sevap olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerifte “Ramazanda bir misafire oruç açtırana Sırat köprüsünü geçmek kolaylaşır.” başka bir Hadis-i Şerifte “Bir kimse bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları af olur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir.”  Buyuruyor. Hatta bir hurma ile iftar verene de, yalnız su ile oruç açtırana da bu sevabın verileceğini ve oruçlunun sevabından eksilme olmayacağını müjdeliyor.

               Bu hususta önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de davetine icabet etmek, yani davetini kabul edip gitmek olduğunu unutmamak gerekir. Zira Hadisi-i Şerifte “Davete icabet ediniz” buyuruyor.

               Ramazan ayında Allah’ın affı, rahmeti, mağfireti ve bereketi bollaşır. Bu ayda yapılan tüm iyilik ve ibadetler için verilen sevaplar bire yedi yüzden başlar.

               Değerli okurlarım, Ramazan ayının faziletini bu satırlara sığdırmak mümkün değildir. Bu ay; irademizi eğitir, ruhumuzu diriltir, bizi olgunlaştırır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. Sosyal yardımlaşma ve kaynaşmayı artırır. Sadaka, fitre ve zekat gibi kurumlarıyla paylaşma duygusunu hayata geçirir. Oruç sayesinde merhamet duygularının gelişmesini sağlar, sabretmeyi öğretir.

               Kısaca Ramazan ayı; Allah’ın, biz kullarına günahlardan kurtulmak ve Cennetine girmek için verdiği en büyük fırsattır.