hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                                        ROL MODELİM   ÖĞRETMENİM

     Eğitim doğumla başlayan hayat boyu süren bir süreçtir. Çocuklar doğumdan itibaren, toplumsal bir takım kuralları sosyal öğrenmeyle gerçekleştirir. Etrafındaki olayları, insan ilişkilerini, iletişim kurmayı gözlemleyerek öğrenirler. Çocuklar usta gözlemcilerdir.

     Ailede, anne, baba, kardeş, ağabey ve yakın çevre. Okulda öğretmenler hepsi gözlemlenen pozisyonundadır. İşiniz ve kaynağınız insansa bir cerrah titizliğinde olunmalı. Cerrahın, hastasının hayatını düşünerek en küçük enfeksiyona karşı hastasını koruduğu gibi. Çünkü küçük bir hata hastasının hayatına mal olur. Aynen öğretmenlikte de doktorlukta olduğu gibi kaynak insandır. Öğretmenlikte de yapılacak küçük bir hata, bir söz ve davranış kalıbı bir çocuğun eğitim hayatına mal olabilir. Aynı şekilde sadece bir onay cümlesi bir davranış kalıbı yine öğrencinin eğitim hayatına olumlu etkiliyebilir.

Kıyamet süresi 36. Ayette “ İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder” diye buyuran yüce Allah (c.c). Haç süresi 75. Ayette “Allah, meleklerden de resûller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”  İnsanı yaratan, vahyi öğretilerle insanın dünya ahiret mutluluğunu murad etmiştir. Mü'minun Suresi, 51. Ayet “ Ey elçiler, güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun; çünkü gerçekten ben yapmakta olduklarınızı biliyorum.” Görüldüğü gibi ayette, elçilerin rol model olma görevlerinin öneminin mesajını veriyor.

Peygamberler vahyin haberlerini bize ileten elçiler olarak kalmamışlardır. Vahyin öğretilerini iletirken yaşayan rol model karekterler olmuşlardır. Çünkü rol model olmak özellikle örtük eğitimin en etkin belirleyicisidir. Bu anlamda evde anne babalar okulda öğretmenler, çocukların gözünde karizmatik rol modellerdir

Bu bağlamda Sosyo-psikolojik varlık olan insanının çocukluğunda, minik kalplerine küçük dokunuşların nasıl başarılar getirdiğine dair pek çok hayat hikayelerini hepimiz duyarız. Çünkü insanların yapıp ettikleri anlattıklarından daha fazla etki bırakır.

Aslında çevrede üçüncü bir etkendir. Ancak evde anne babalar, okulda öğretmenlerin temel insani değerleri örtüşüyor, eğitimle beraber doğru rol model olabiliyorsa, çevrenin olumsuz etkileri çok daha kolay tolere edilebilir.

Bir çocuk anne babaya verilen özel bir emanettir. Ebeveyn olmakta özel bir statüdür. Öğretmenlerde çocukların öğretimlerini olduğu kadar eğitimlerini de emanet ettiğimiz peygamber mesleği diyebileceğimiz özel statülü kurumsal kimliğe sahip bireylerdir.

Emanetlerimiz geleceğimizdir. Tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun.