ramercbey @ gmail.com

Bay Kemal Kılıçdaroğlu’nun ciddî bir rahatsızlığı var. Hali hiç normal değil. Ve bunu yalnız bizler seslendirmiyoruz. CHP’li birçok isim de kulislerde konuşuyor, bu pervasız hattâ çılgın hareketleri sorguluyorlarmış.

Bay Kemal, (dün sabah) ansızın yanındakilere “haydi bir yere gidiyoruz” diyor ve doğruca SADAT’ın[1] İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezine gidiyorlar. Daha doğrusu baskın veriyorlar...  İçeri girmelerine izin verilmeyince Bay Kemal kapı önünde mitingvari bir konuşma yapıyor, insànları tahrik ederek, itibar suikasti de yaparak “Burası terörsit yetiştiriyor” naraları atıyorlar!

Bay Kemal anlaşılan Canan Kaftancıoğlu aleyhine verilen mahkûmiyetin tasdiki Yargıtay kararına fena bozulmuş ve o öfkeyle MYK toplantısından sonra milletvekillerinden bazılarını da alarak şova niyetlenmiş.

Bay Kılıçdaroğlu’nun konuşması tahlil edilirse görülecektir. Öyle bir öfke ile konuşuyor ki bazı cümleleri tekrardan ibâret ve fevkalâde bozuk bir Türkçe ile sokak ağzıyla. Neredeyse CB Erdoğan’a küfürler edecek kadar yàni...

− Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. (.......) sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör' 'tedhiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de 'terör'.”

Bay Kemal SADAT baskınında daha neler neler söylüyür nasıl zırvalıyor tafsilatını haberlerde okursunuz. Bendeniz bunlarla yazımı şişirmek yerine size kuruluşuna tanıklık ettiğim fakat (kendime ait bazı gerekçelerle) üyesi olmadığım[2] SADAT ve kurucuları hakkında bazı bilgiler vereyim:

İstiklâl Gazetesi’nde SADAT’a neden üye olmadığım hakkında bir yazı kaleme almıştım. Oda Tv, Sözcü ve bilimum solak cerideler yazımı kullanmış, beni arkadaşlarım, kardeşlerim nezdinde mahcup etmiştiler. Öyle ki bir ara “keşke o yazıyı hiç yazmaya idim” demiştim. Fakat bugün diyorum ki, iyi ki yazmışım. Yoksa bu densiz ve dinsiz takımın neden Müslümanlara ait her şeye saldırdığı, sözlerinde en küçük bir samimiyet olmadığı ortaya çıkar mıydı?

Biz o yazımızda da samimi idik, bugün şu satırları yazarken de. Endişelerim baqidir ama asla o arkadaşlar nezdinde değil. Allah korusun SADAT yarın birgün birilerinin eline geçerse ya da (bu kolay olmaz da) şu kapı önünde nâra atam CHP’’li takımdan birileri “madem suç değil, biz de benzeri bir yapı kuralım” derse? Bizimkiler (kefilim) asla ve kat’a terörist yetiştirmez ama bu HDP güzellemeleriyle 6’lı masayı 6+1 yapan gürûh-i lâ yüflihûn solak takım SADAT benzeri bir yapı kurarsa işte endişem budur.

Oda Tv, Sözcü ve sair solak cerideler... Haydi bu yazımı da kullanın. Açık ve net olarak söylüyorum: Bizimkiler (Müslüman emekli subaylar ve 28 Şubat sürecinde YAŞ kararıyla ordudan ihraç ettirdiğiniz muhterem ve asil zevat) asla terörist yetiştirmez, hattâ yaptıkları işin bu minval üzere bir küçük ihtimali bile yok. Bendeniz 2018 tarihli o yazımda da Oda Tv, Sözcü ve sair solakların ne mal olduklarını yazmış, endişelerime mehaz olan hususları da maddeler halinde dile getirmiştim. Son cümlesi

“SADAT’a; İslâm ve Türkiye düşmanlarının penceresinden bakmıyorum. Fakir min gayr’i haddin, futuristlik yapıyor, istikbâl tahminimi arzediyorum. Yanılma payım büyüktür” kulaklara küpe olsun:

Sabah yazarı Engin Ardıç bey “Bürokrasi hazmedemedi” başlıklı yazısında CHP takımının demokrasi hazımsızlığını anlatmış. Yahu Engin bey bunların hazmedebildiği tek şey utanmazlıkları, yalancılıklarıdır bilmez misin?

Bak, SADAT’a baskın verip terörle itham eden CHP aynaya bakmıyor, HDP ile ittifak ilân ettiği yetmez gibi, süpürgeye yapıp kendi haltını SADAT’a ve sayın CB Erdoğan'a (duvarlara) sürüyor.

Edep ya Hu. Bir anamuhâlefet partisi (ve hasseten başkanı) bu kadar mı ahlâksız, bu kadar mı çirkef olur? 14.05.2022


----------------------------------------------------
[1] Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
[2] “Gölge Genelkurmay Tehlikesi” başlıklı yazım.