baskentpostasi @ gmail.com

SEÇİM YAPIYORUZ!! Ne Seçimi?

Seçim yaparken neye dikkat edilir, derseniz ne seçeceginize bağlı duruma göre degişir derim, egitim, araba, ev, iş, eş, arkadaş, yerleşim yeri… Hepsi ayrı bir degerlendirme yapılmasını gerektirir, bunlar hangisini seçiyorsak onu konuda bilgi edinilmesi gerekir, bu bilgilerin saglam kaynaklardan gelmesi gerekir… Bilmediğimiz konularda uzmanlardan, işin ustalarından bilgileriyle, tecrübeleriyle bize yardımcı olmalarını isteriz ki, seçimlerimiz düzğün olsun, istenilen beklenilen sonuçları versin degilmi? Ya bir de yönetici seçiyorsak, kendi şirketimize degil devletimizi, devletin hazinesini yönetsin diye, o zaman daha çok dikkat etmemiz gerekir, bu bir de devleti yönetecek, devletin ekonomik ve güvenlik güçlerini kullanacak kişi veya partiyse bir degil, üç kat, beklide beş kat daha dikkat etmemiz gerekirken ben dikkat etmediğimizi düşünüyorum?  Neden mi?

Bunun birinci nedeni, siyasilerin kendilerini tanıtmak maksatlı kullandıkları dilleridir, biri çıkıyor, Konya da konuşuyor, dini duygulara hitap ediyor, aynı kişi İzmirde konşurken İzmir halkının beklentileri neyse öyle konuşuyor… Aynı kişi Diyarbakırda konuşurken daha başka biri oluyor bunları takip etmezsek, onların nabza göre şerbet verdiğini düşünemez, her kesim bu siyasetciyi destekler ve devleti yönetsin diye hükümetin başı olarak seçeriz… Neredeyse 70 yıllık demokrasi ve seçim tarihimizde milli ve dini duyguları kullananları böylece seçtik, sonuç sürekli borçlanan, sürekli dışarıdan teknolojik ürün ithal eden, silah ithal eden, hatta son zamanlarda ülkemizin neredeyse her yerinde yetişen, mercimek, bulgur, un, şeker, yağ, et gibi temel gıda maddelerini de ithal eder hale geldik.. Bu durumun sorumlu kim derseniz seçtiğimiz yönetimler derim, bunun ekonomik sonuçları oluyor… Ekonomiye nasıl yansıyor derseniz? Bakalım!!!

Son 20 yılda bir trilyon dolar dış acık, buna dış ticaret zararı diyebiliriz bu kadar zarar verilmiş, ülkenin ekonomik kaynakları dış ülkelere aktarılmış, aktarılmış  diyorum.. Et üretmek yerine angus, canlı hayvan ve et ithal edersek aktarılır biliyorum bunu her şeye aktarabiliriz.. Bizim en  büyük acığımız enerji ithalatından geliyor, bunun için alternatif enerji kaynakları yaratılmalıdır.. Bu ise yenilebilir enerji olmalıdır, yenilebilir enerji ise rüzgar RES, güneş GES ayrıca dogal yapıya dikkat eden HES, gibi.. Petrol kullanan araclarımız acilen 2-3 bin doları geçmeyecek şekilde elektirikli araçlara dönüştürülmelidir… Bunu nasıl olur derseniz, benzinli araçları LPG li araçlara geçirdikse, bunu da yapabiliriz.. Konu dagılmasın biz bu kısa yazıda bile enerji konusunda neler yapılmalıdırı düşünüyor ve öneriyorsak, ülkeyi yönetsin diye seçtiklerimiz bunu düşünmüyorlarsa, düşünüyor, planlıyorlar yapmıyorlarsa o zaman onlardan destegimizi çekmemiz, yapmadıkları her şey için yasaları dikkate alarak tepki göstermemiz gerekmez mi? Ayrıca sanki padişahlık gibi gelen iktidara koltuğa yapışıyor…

Ben 60 yıla yakın ömrümde dört, beş yönetici gördüm, Demirel, Özal, kısa dönem Tansu ciller, Mesut Yılmaz, daha kısa dönem Ecevit, en uzun gördüğüm hükümet, yöneticisi ise 21 yıldır Erdogan… Demokrasi demek yöneticilerin seçimlerle degişmesi yeni yöneticilerin seçilmesi demektir, bunu demokratik hukuk kurallarına göre yapabilen toplumların, daha huzurlu, daha refahlı, daha barış içinde yaşayan toplumlar olduğunu görüyoruz başka toplumlardan da.. Her neyse konumuz yönetici seçimleri nasıl yönetici seçmeliyiz… O zaman filozoflara kulak verelim ne diyorlar devlet yöneticisi ve seçimleriyle ilgili….

Önce Platon ne demiş, Bakalım mı?

‘‘Bir devlette başa geçenler, başa geçmeyi en az isteyenler oldu mu dirliğinde, düzenin de en iyisi olarak var demektir. Baştakilerin böyle olmadığı yerde ise, tam tersine, ne dirlik vardır, ne düzen’’

“Filozoflar bu devletlerde kral, ya da şimdi kral, önder dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böylece aynı insan da devlet gücüyle akıl gücü birleşmedikçe, kesin bir kanunla herkese yalnız kendi yapacağı iş verilmedikçe, sevgili Galukon, bence bu devletin başı dertten kurtulmaz, insanoğlu da bunu yapmadıkça tasarladığımız devlet mümkün olduğu ölçüde bile doğamaz, kavuşamaz gün ışığına” (Platon, 2008, 473d).”” Sonra Gazali ne demiş birde ona kulak verelim ve yazıyı bitirelim…

Gazali’ye göre devleti yönetenlerin en önemli özelligi insanları birleştirici olmalarıdır “” dinî, dünyevî, iktisadî, toplumsal bütün unsurları düzeltme ve düzene sokma özelliğine sahip olan siyasettir. Siyaset toplumu birleştirmek, arayı bulmak, yardımlaşmayı sağlamak ve maişetin sebeplerini disiplin altına almak için vardır. Dolayısıyla siyasi iktidarı elinde bulunduran kişiler tüm toplumu yöneteceği ve toplumdaki herkes siyasi iktidarın göstermiş olduğu yolda çalışacakları için, düzeni sağlama görevini üstlenen siyasi iktidarda diğer mesleklerde aranmayan özellikler aranacaktır.”” (Gazali, 1992a: 87-88) Osman beye nasihat da bulunan Şeyh EdipAli’ye kulak vermezsek olur mu, olmaz değimli?

“Avun oğIum avun (Teselli et),

GüçIüsün, kuvvetIisin, akıIIısın, keIamIısın,

Ama, bunIarı nerede, nasıI kuIIanacağını biImezsen

Öfken ve nefsin bir oIup akIını yener,

Sabah rüzgarIarında savruIur gidersin.

Daima sabırIı, sebatIı ve iradene sahip oIasın,

Dünya senin gözIerinin gördüğü gibi büyük değiIdir.

Bütün fethediIemeyen gizemIer,

BiIinmeyenIer, görüImeyenIer,

Ancak senin erdemIerinde

Gün ışığına çıkacakIar”

Şeyh EdipAli birde devleti yönetenlere bir de şu ögüdü vermiştir ki, ”” İNSANI YAŞATKİ DEVLET YAŞASIN”” aslında bu sözü açarsak şunları görürüz… " Çünkü devlet olan varlığı insan yaşatır yine, yani insan vatandaş olmazsa devlette olmaz. İnsan yaşasın ki devlet yaşasın, insan nasıl iyi yaşar, insan hak ve onuruna saygılı devlet hukukuyla, bu günümüzde demokratik hukuk devleti anlayışı şeklinde gelişmiştir bu devlet anlayışı. İnsan fıtratına/dogasına en uygun toplumsal ve kişisel yaşam alanları oluşturularak daha iyi yaşayabilir. Daha önceki yönetim şekillerinde devleti yönetecekleri halk seçmiyor Tanrıdan, yönetim yetkisini aldığına inanılan aile fertleri kendi aralarında yönetim işini hallediyorlardı… Günümüze gelindiği ise daha iyi yaşam için daha iyi yönetiler seçme sorumluluğu biz vatandaşlardadır… Bu daha iyi yaşamayı sağlayacak  yöneticiler seçmek bizim vatandaş olarak görevimizdir, toplumsal görev ve sorumluluk bilinciyle yönetici seçimleri yapmak dilegiyle, Selam ve Sevgilerimle..

Hüseyin Benek - baskentPostasi.com –2.5.2023

 

 

Kaynaklar

1-    https://tr.euronews.com/2023/01/02/ithalat-ihracat-dengesi-2022-dis-ticarette-son-27-yilin-en-yuksek-acigi#:~:text=Ekonomi-,%C4%B0thalat%2Dihracat%20dengesi%202022%3A%20D%C4%B1%C5%9F%20ticarette%20son,27%20y%C4%B1l%C4%B1n%20en%20y%C3%BCksek%20a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1&text=T%C3%BCrkiye'de%20d%C4%B1%C5%9F%20ticaret%20a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1,2022%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20y%C3%BCzde%2070%20oldu.

2-    https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/447581#:~:text=Sonu%C3%A7-,Platon%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCncesinde%20adalet%2Fdo%C4%9Fruluk%2C%20herkesin%20kendi%20i%C5%9Fini%20d%C3%BCzg%C3%BCn%20bir%20bi%C3%A7imde,kenti%20y%C3%B6netecek%20olan%2C%20filozof%20krald%C4%B1r.

3-    https://edebalial.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/26/14/972838/dosyalar/2019_03/20164816_YEYH_EDEBALY_VASYYETY_VE_NASYHATI.pdf

4-    https://sozluk.gov.tr/

5-    https://eodev.com/gorev/16086394#:~:text=%E2%9C%AF%22%C4%B0nsan%C4%B1%20ya%C5%9Fat%20ki%20devlet,ki%20devlet%20geli%C5%9Fsin.Anlamlar%C4%B1na%20gelmektedir.