iremtuncer @ hotmail.com

Kişilik, yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan insanı, kendine özgü ve benzersiz bir varlık olarak dile getiren kavramdır.”

Bu hafta yazımda kişilik tiplerinden bahsedeceğim. Sizlerden de kendinizi bu noktada mümkün olduğunca objektif şekilde değerlendirmenizi istiyorum..

Acaba Fromm'a göre biz hangi kişilik tipine sahibiz?

Erich Fromm, Freudyen kuramları insanı toplumsal olarak değerlendirme doğrultusunda ‘Hümanistik Psikanaliz’ kuramını geliştirmiştir. İnsanın sahip olduğu problemi kendisinin geliştirdiğini ve bunu çözmenin de kendi elinde olduğuna inanır.

Fromm’a göre kişilik, genetik miras ve aile ile beraber sosyal çevre ve kültürel etki ile tamamlanır.

Erich Fromm kişilik tiplerini 5 türde toplamıştır ve bu kişiliklerden yalnızca bir tanesini olumlu değerlendirmektedir.

  1. Alıcı tip kişilikler
  2. Sömürücü tip kişilikler
  3. Biriktirici tip kişilikler
  4. Pazarlama tipi kişilikler
  5. Üretici tip kişilikler

Bu kişilik tiplerini kısaca değerlendirelim:

1.Alıcı Tip
Bu tip kişilikler hayatın her alanında alıcı konumundadır. Her şeyi diğer kişilerden bekler ve genel olarak güvenli alanı bağımlı olduğu kişi ile oluşmaktadır. Sorun çözebilme konusunda kendilerine güvenmezler. Dışarıdan beslenme ile sevgiyi yaşarlar.

2.Sömürücü Tip
Sahip olmak istedikleri her şeyi elde etmek için her türlü yola başvurabilen –her şeyin sahibi- olduğuna inanan kişilik tipidir. Etrafında var olan hiç kimseyi ya da hiçbir şeyi önemsemeden, zarar vererek de olsa sahip olmak istedikleri şey için uğraşırlar.

3.İstifçi Kişilik Tipi
Bu kişilik tipindekiler sahip olduğu şeyleri biriktirirler. Çevreye dair varolan güvensizlik ile ellerindekinden vazgeçmez sürekli olarak istifçilik yaparlar. Kaçıngan davranmayı tercih ederler. Kendilerine ait olanı paylaşmaz ve sevgiyi ‘sahip olmak’ temeliyle yaşarlar.

4.Pazarlamacı Kişilik Tipi
Kendisini ve herkesi daha çok obje niteliğinde değerlendirip, kendi reklamını yapmayı önemli görür. Dış görünüş bu kişilik tipi için önemlidir ve kişileri de daha çok bu şekilde değerlendirir. Dolayısıyla da aslında ilişkileri daha yüzeyseldir. Kendi fikirlerinden çok toplum içinde gözde olan kabul edilmiş fikirleri benimserler.

5.Üretken Kişilik Tipi
Sevgiyi beklentisiz ve olgunlukla yaşayan; empatiyi, insanlara koşulsuz yardım etmeyi, dengede kalmayı başarabilen kişilik tipidir. İhtiyaçlar için çalışır; sahip olduklarını diğer insanları düşünerek değerlendirirler.

Şimdi düşünelim... Hangisini okurken kendimizi hissettik? Siz kendinizi hangisi ile değerlendirirsiniz? Peki ya çevreniz...