ramercbey @ gmail.com

Yásîn Sûre’sinde Cenâb-ı Allah, Şeytan’an apaçık bir düşman olduğunu bildirir kullarına. Pekâlâ Şeytan bu rezil haline ne yüzden geldi? Allah onu neden recmetti?

Tek kelime ile kibir!. Şeytan “ben ondan üstünüm” dedi kibirlendi, Allah’ın emrine karşı geldi, (Kıble mevkiindeki) Âdem’e secde etmedi.

Hem lâ’netlendi, recmedildi hem de yemin etti. “Madem ki ben bu Âdem yüzünden bu hale düştüm, andolsun ki kıyamete kadar onun ayağını kaydırmaya çalışacak azılı bir düşmanı olacağım...”

Ve Şeytan ademoğullarına ilk olarak kibirlenmeyi, isyanı öğretti. Kabil, Habil’e üstünlük tasladı, denileni yapmadı, isyan ederek kardeşini katletti. Nesiller boyu cinayetler kibir ve onun evlâdı haset yüzünden işlendi durdu...

Kibir ile tevazu ayrı iki vadidedir. Kibirli olan Şeytan’ın yolunda ilerler, mütevazı olan Rahman’ın.

Şüphe yok ki Rahman ve Rahîm olan Cenâb-ı Allah, bizim tevazu sahibi, mürüvvetli insàlar olmamızı istiyor.

Kibir denilen illetin insàn için en kötü hastalık olduğunu beyan ediyor.

Çağımız insànına zerk edilen en kötü huy nedir desem?

Muhterem okurlarım, pek kıymetli Müslüman kardeşlerim iyi biliniz ki birileri çok ama çok sıkı çalışıyor, her sahada büyük emek verip Müslümanları bozmaya çalışıyorlar.

Yaptıkları birinci iş ise insànları azdırmak, her şeye isyan ile büyüklük taslamasını sağlamak...

İsyan edin, itaat etmeyin, o devletse sen de bireysin. O ana baba ise sen de artık kocaman bir insansın...

Hattâ (háşa sümme háşa) O yaratmışsa sen de yaratırsın. O sana Kur’ân vermişse senin de aklın var, oku at bir kenara bildiğini işle.

O Peygamber gönderdi ise sen o peygamberden daha iyi anlarsın, Peygamber, çok eski çağda kaldı, senin elinde bu çağda çok daha fazla ilim var, sen daha a’lâsını bilirsin...

İşte böyle böyle, beyni bedava olanların ruhuna KİBİR soktular sinsice.

Şimdi ben «moda» desem meselâ. “Muhterem hanımefendiler, moda sizi Şeytan’ın yolunda yürütmek için kulandıkları bir alettir” desem...

Kimsecikler umarsamayacak...

Neden? Zira insànlara «kibir» enjekte ettiler. Hem de öyle birkaç cc (santimetreküp, 1 ml) falan değil, kanlarının tamamından fazla...

Bu dozda alkol insànı komaya sokar. Bu dozda zehir insànı bir saniye sürmeden gebertir. Lâkin bu dozda kibir ile ayakta gezer, hattâ uzun bir ömür de yaşayabilirsiniz. De... bu ömrün tamamı ziyandır, hüsrandır.

Zira böyle insàncıklardan ne dünyaya, ne ülkesine bir hayır gelmez.

Bunlara narsist diyorlar psikolojik hastalık olarak. Yàni kişilik bozukluk hastalıklarından biri olarak tanımlanıyor ve tedavi de edilebiliyorlar.

Lâkin bizim bahsettiğimiz çok daha yaygın ve çağımızda artık bir kişisel bozukluk, ruhî hastalık olarak gören de yok...

Küçük dağları ben yarattım dercesine gezen milyonlarca eşşek var çağımızda. Hattâ bazıları dercesine falan da değil, “şunu şunu ben yarattım, benim yaratıcılığım” falan diye zırvalarlar.

Allah hepimizi ıslah eylesin. Çağın hastalığı insànoğluna musallat olmuş ilk hastalıktan başkası değil. Ágâh olalım, dünyamızı da ahiretimizi de berbad edmeyelim efendim. 05.08.2022