baskentpostasi @ gmail.com

Kurulalı yüz iki yıl olmuştur
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.
Atatürk'ten bize miras kalmıştır.
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.

Yirmi üç nisan'da bayram oluyor
Kalplerimiz neşe sevinç doluyor
Milletin derdine çare buluyor
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.

Milletin vekili oraya gelir
Milletin derdini dile getirir
Nispi temsil seçimiyle seçilir
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.

Her beş yılda yenilenir vekiller
Vekilleri seçiyorlar asiller
Altı yüz vekili misafir eder
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.

Yedi bölge seksen birdirden gelendir
Türkiye'nin dertlerini bilendir.
Çocuklarla her yıl bayram edendir
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.

Eyyübi der meclis bizim özümüz
Ona karşı olmaz bizim sözümüz
Tüm dünyaya açılan tek gözümüz
Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi.