baskentpostasi @ gmail.com

Türkiye açısından 2023 Seçimleri çok önemlidir. Türkiye son 20 yıl içinde siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri ve istihbarı yönden dünyaya kendisini kanıtlanmıştır. Son yıllarda dünyada sözü geçen ülkelerden biri olduğu kadar hem içerden hem de dışardan büyük saldırılara maruz kalmıştır.

2023 Seçimleri Türkiye için tarihinde yaşamış olduğu hiçbir seçimlere benzemeyecek! Artık bu seçimler partiler üstü bir hüviyete bürünmüştür! Bu seçimlerde iki taraf var! Milli ve gayri milli! Yani, Cumhur İttifakı: MİLLİ, Millet İttifakı: GAYRİ MİLLİ…

2023 Seçimleri Türkiye için kader yılıdır. Türkiye’nin bekası/istikbali ve istiklali için AK Parti ve MHP’ye tarihi bir sorumluluk düşmekte. Her iki siyasi parti bu seçimlerde milletvekili adaylarını seçerken çok titiz ve hassas olmalı. AK Parti ve MHP,  2023 Seçimlerinde milletvekilliğine hevesli, gözle görülen, bilinen insanlardan çok, önplana çıkmak istemeyen, onurlu ve mütevazı olduğu kadar milli ve ulvi değerlerle donanımlı, geçmişinde şaibesi olmayan, devlet terbiyesi almış, tecrübeli, birikimli, sicili temiz ve halkın sevdiği insanları arayıp-bulup meclise kazandırmalı.

AK Parti ve MHP içinde, devlet kademelerinde, halkın içinde böyle insanlar vardır. Bu insanlar sessiz, mütevazı, onurlu oldukları için hiçbir zaman kendilerini önplana çıkartmazlar. Çünkü devlet terbiyesi aldıkları için verilen görevi layıkıyla yaparlar. Onlar görev aşığı, vatan-millet sevdalısı, onurlu ve şerefli insanlardır. Her iki siyasi partiye (AK Parti ve MHP) sesleniyorum: arayın-bulun bu insanları. Ve bu insanları bu seçimlerde meclise kazandırmanın yoluna bakın.

Örnek mi?! Ben devletin çok önemli kademelerinde görev yapmış ve hala da yapmakta olan bu insanlardan birisini 40 yıldır tanıyorum! Hilmi Tutar: Konyalı, Üniversite mezunu, gazeteci kökenli, Kültür Bakanlığı Halkla İlişkiler Müşavirliği, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Radyo Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, TOKİ Başdanışmanlığı yapmış güzide ve güzel bir insandan bahsediyorum.

Hilmi Tutar, 1990 yılında “Türk Basınında Tiraj ve Promosyon” başlıklı araştırmasıyla Milliyet Gazetesi Birincilik ödülüne layık görüldü. Bu çalışması “21. Yüzyılda Türk Basını” adıyla kitap olarak yayınlanmıştı. Ayrıca Hilmi Tutar’ın “Türk Siyasetinde Sancılı Yıllar”, Hun Türklerinden Son Türklere İKİNCİ ADAMLAR” ve “Türkler Dünyaya Nasıl Egemen Olur” isimli üç de yayınlanmış kitabı vardır.

AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin 100 yıllık tarihi geçmişi irdelenmiş ve 100 yıllık geleceğine yönelik devası projeler hazırlanmıştır. 2023, 2053 ve 2071 Projeleri…  Şu andaki AK Parti iktidarı  (MHP’nin desteği ile ) 2023 Seçimlerini kazasız-belasız kazandığı takdirde Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan etmiş olacak. 2053 Projesi ile Ortadoğu’da, Avrupa’da ve Afrika’da sözü geçen (egemen)  bir ülke olarak dünyaya adını duyuracak. 2071 Projesi ile de bütün dünyada söz sahibi (EGEMEN) bir ülke olacağından hiçbir şüphemiz yoktur.

İşte Hilmi Tutar,  yıllar öncesinden Türkiye’nin geleceğine yönelik bu GERÇEĞİ görüp-yazmıştır. Çünkü Hilmi Tutar, Türk siyasetini çok iyi biliyor. Liderlerin nasıl seçildiğini, başarılarını ve başarısızlıklarını da çok iyi biliyor. Türkiye’deki koalisyon, muhtıra ve darbeler dönemlerini de çok iyi biliyor. Türkiye’nin 100 yıl içindeki sancılı yıllarını çok iyi bildiği için “TÜRK SİYASETİNDE SANCILI YILLAR” kitabını yazdı.

Ayrıca Hilmi Tutar sadece Türkiye’nin 100 yıllık tarihi değil, aynı zamanda Türklerin 2000 (ikibin) yıllık tarihi derinliği olan Hun Türklerinden Son Türklere, ilk Türk devletinden son Türk devletine, kısaca Hun İmparatorluğu’ndan Gök Türklere, Gök Türklerden Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlıya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne  kadar  YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜ, liderlerini ve asıl önemlisi de İkinci Adamlarını  çok biliyor… İşte bütün bunlardan dolayı “Hun Türklerinden Son Türklere İKİNCİ ADAMLAR” kitabını yazmıştır.

Hilmi Tutar, TÜRKİYE GERÇEĞİNİ ve TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ  (BEKASINI: istikbalini/istiklalini) 10 yıl öncesinden gördüğü için “Türkler Dünyaya Nasıl Egemen Olur” kitabını yazmıştı. Türklerin tükendikleri yerde küllerinden yeniden doğan ve dünyaya egemen olan bir MİLLET olduğunu, Türklerin küçümsenemeyeceğini, onuru ve şerefiyle oynanamayacağını, şartlar, tehlikeler ve engeller ne olursa olsun Türklerin devletçilik anlayışının binlerce yıllık tarihi derinliğinin olduğunu yazmış olduğu  “Türkler Dünyaya Nasıl Egemen Olur” kitabında anlatmıştır.

Türkiye’nin son 20 yıl içinde siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri ve istihbarı vs. alanlarda büyümesi, gelişmesi ve dünyada saygın ve sözü geçen bir ülke konumuna yükselmesi, bekası/istiklali ve istikbali konusunda ipuçları vermiyor mu?! Son yıllar içinde Türkiye’nin insani, barışçı, arabulucu atılımları (Rusya-Ukrayna Savaşı, Küresel Gıda/Tahıl Krizi ve Uluslararası Göç Sorunu) ile bütün dünya ülkeleri tarafından takdir edilmiyor mu?! Türkiye’nin son 20 yıl içindeki yaptıkları gelecekte daha neler yapabileceğini göstermiyor mu?!

Şayet Türkiye 2023 Projesi ile 20 yıl içinde bütün dünyaya kendisini kabul ettirebildiyse ve dünyadaki saygınlığını, güvenirliğini, lider bir ülke olduğunu kanıtlayabildiyse o zaman 2023 yılından sonra da gerçekleştirilecek olan 2053 Projesi ile de Ortadoğu’ya, Avrupa’ya ve Asya’ya EGEMEN bir ülke olacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Aynı şekilde çok rahatlıkla diyebiliriz ki 2053 ve 2071 Projeleri ile de önümüzdeki ‘yüzyıl’ TÜRKİYE YÜZYILI olacaktır.

Geçmişini/tarihini bilemeyen geleceğini/bekasını da bilemez. Hilmi Tutar’ın takdire şayan 40 yıllık hizmetleri görmezlikten gelinemez! Devlet konularında böylesi birikimi, donanımı ve tecrübesi olan bir insan nasıl unutulabilir! Hilmi Tutar’ı almış olduğu devlet terbiyesi, başarılı çalışmaları ve önemli hizmetleri ile 2023 Seçimlerinde ya AK Parti’den ya da MHP’den MİLLETVEKİLİ olmasını arzu etmekteyiz. İnanın bunu bir tek ben değil Hilmi Tutar’ı seven ve sayan binlerce insan istemekte…

Ben buradan AK Parti ve MHP’ye, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum. 2023 Seçimleri Türkiye’nin kaderini belirleyecek! 2023 Seçimleri Türkiye için çok mu çok önemli! Bu yüzden 2023 Seçimlerinde Milletvekili adayları üzerinde hassasiyetle durulmalıdır diyorum. Çünkü Türkiye’nin bekası, geleceği, istikbali, istiklali bu seçimlere bağlı… O yüzden de 2023 Seçimlerinde meclise kazandırılacak milletvekillerinin kişiliği, karakteri, birikimi, donanımı ve tecrübesi çok önemlidir!.. Daha da doğrusu MİLLİ olup-olmadığı!..

Ben Hilmi Tutar’ı sadece örnek verdim. 2023 Seçimlerinde Hilmi Tutar ve Hilmi Tutar gibi dürüst, kişilikli, onurlu, şerefli, tecrübeli ve donanımlı insanları meclise kazandırılmalı…  Kİ İŞ EHLİNE VERİLSİN… TÜRKİYE’NİN YÜZÜ GÜLSÜN… TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ AYDINLIK OLSUN…

NOT: (Kendisine danışmadan, haber etmeden ve izin almadan hakkında böyle bir yazı yazdığım için Hilmi Tutar’dan özür diliyorum. İnşallah bu yazımla Hilmi Tutar’ı üzmemişimdir. Umarım Hilmi Tutar bu yazımdan dolayı bana darılıp-gücenmez. Yine de hakkını helal etsin…)