ahmetyasarzengin61 @ gmail.com

TÜSİAD, Ekonomide Reform İstemiyor…

50 milyar dolar, vatandaşın cebinden veya devletin kasasından nasıl alınmış?

 50 milyar dolar, batık bankalar sayesinde vatandaşın cebinden “tere yağından kıl çeker” gibi alınmış. Batık bankalardan örnekler:

Bank Ekspres, İnterbank, Esbank, Yaşarbank, Egebank, Yurtbank, Bank Kapital, Etibank, Demirbank, Ulusal Bank, İktisat Bankası, Tariş Bank, Bayındırbank, Kentbank, EGS Bank, Site Bank, Toprak Bank, Pamukbank, İmar Bankası ve Adabank. ([1])

Batık bankaların özelliği; bankanın sahipleri tarafından bankanın içi boşaltılmış olması… Konuyu biraz daha açalım:

İmar Bankasının içi boşaltıldı. Bankaya para yatıran vatandaşın 9 miyar doları bulunuyordu. İki milyar dolar banka sahibinin malvarlığı vardı. Dolayısıyla bankaya para yatıran vatandaşın 7 milyar dolarını devlet karşılamış.

Bir başka örnek:

Ege bankın 12 milyar doları birileri tarafından alınmış.12 milyar doları da devlet karşılamış.

Yukarıda saydığım 19 bankanın içini boşaltanlar TÜSİAD üyesi olduğu iddia ediliyor.  

2001 krizi


2001 krizinin önemli nedenlerinden biri, iş adamlarının kendi bankalarını boşaltmasıdır…

 2001 krizi ülkemize kaça mal oldu? Açıklayalım:

1. Türkiye hazinesine maliyeti 251 milyar 563 milyon lira…

2. 251 milyar 563 milyon lirayı karşılamak için hazine piyasalardan tam 381 milyar 877 milyon lira devlet borçlandı. ([2])

Batık Bankaların kamuya maliyeti? 

31,4 milyar dolar. Bu tutarın faizlendirilmesi ve kur düzeyi ile düzeltilmiş halinde ise 50 milyar dolar. ([3])

2001 Krizine neden olan bankaların içi boşaltılmasaydı:

1. Devletin toplam borcu, 381 milyar 877 milyon lira az olacaktı.

2. Vatandaş 381 milyar 877 milyon daha az vergi ödeyecekti. ([4])

Bankaları kimlerin boşalttığı İddia ediliyor?

Arşivlerdeki kaynaklara göre bankaların içini boşaltan TÜSİAD üyesi iş adamlarının olduğunu görüyoruz. O halde:

Soru 1: 2001 krizine neden olan bankaların içini boşaltan TÜSİAD üyelerini, TÜSİAD üyelikten çıkardı mı?

Soru 2: 2001 krizine neden olan bankaların içini boşaltan TÜSİAD üyelerine, TÜSİAD ceza verdi mi?

Her iki soruya da “HAYIR”

2014 yılında TÜSİAD’ın başkanı “evrensel kabul görmüş normlara uyulmayan, hukukun üstünlüğüne riayet edilmeyen ülkeye yabancı sermaye gelmez” diyor. ([5]) Bir soru daha soralım:

S.1. TÜSİAD üyeleri, sahip oldukları bankaların içini boşaltırken evrensel kabul görmüş normlar uygulandığı için mı üyelerine ceza vermedi.

Ülkeye yabancı sermaye neden gelmez?

Kendi bankasını soyan, kendi şirketini soyan iş adamının olduğu ülkeye doğrudan yabancı sermaye gelmez. O halde doğrudan yabancı sermaye girişini kendi şirketlerini soyan TÜSİAD üyelerinin engellediğini arşivdeki bilgilerden öğreniyoruz… ([6])

TÜSİAD üyelerini rahatsız eden yasa

2014 yılında TÜSİAD Başkanı “ihale yasasının onlarca defa değiştirildi” diyerek rahatsızlığını ifade etmiş.  Asıl rahatsızlık ihale yasası değil, rahatsız eden TTK (Türk Ticaret yasası) dır.

2014 yılında çıkarılması istenen ama TÜSİAD tarafından engellendiği iddia edilen yasa:

Avrupa Birliği’ne uyum yasası olan “Kendi şirketini soymayı önleyecek ve yolsuzlukları ortadan kaldıracak yasayı TTK’yı (Türk Ticaret Kanunu) uzun süre TÜSİAD engellemiş.  

2014 yılında TÜSİAD, başbakana…

- “AB yolunda reformları yavaşlattınız.”

- “Hükümet reformları yavaşlatmadı. TÜSİAD olarak reformları siz yavaşlattınız. Yeni TTK’yı (Türk Ticaret Kanunu) istemediğinizden milletvekillerine ve siyasi partilere baskı yapıyorsunuz, madem öyle, kaldırın ambargonuzu yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) geçsin TBMM’den”

TÜSİAD ambargosunu kaldırdı ama yeni TTK 1,5 yıl sonra yürürlüğe girmek koşuluyla TBMM’den geçti. Fakat TTK (Türk Ticaret Kanunu) yürürlüğe gireceği sırada aynı TÜSİAD, CHP ile iletişime geçmiş ve bazı imtiyazları meclisten almış: Nedir bu imtiyaz?

Yeni TTK’nin (Türk Ticaret Kanunu) şirketten patronların para çekme yasağını, şirketlerin bağımsız denetimini, bilançoların web sitesinde yayınlanma zorunluluğu türünden pek çok evrensel normu yasadan çıkartan bir teklif getirtti ve meclisten çıkmasını sağladı. ([7])

Bu yasa ne sağladı:

Şirketin içini boşaltmayı serbest bırakan maddeleri yine yasaya koydurttu. Böylece banka ve şirketi boşaltma yolu yeniden açıldı. ([8])

Ekonomik reform paketine; Avrupa Birliği’ne uyum yasası olan:

Şirketten ve bankadan patronların para çekme yasağını, şirketlerin bağımsız denetimini, bilançoların web sitesinde yayınlanma zorunluluğunu sağlayan yasanın ekonomik reform paketine sokulmasını sağlayarak yolsuzluğa engel olabiliriz…

Selam ve saygılarımla…

 

 

 

 [1] Bankalar.Org
[2] Süleyman Yaşar 27 Ocak 2014, Pazartesi
[3] Bankalar.Org
[4] Bankalar.Org
[5] Süleyman Yaşar 27 Ocak 2014, Pazartesi

[6] Süleyman Yaşar 27 Ocak 2014, Pazartesi
[7] Süleyman Yaşar 27 Ocak 2014, Pazartesi

[8] Süleyman Yaşar 27 Ocak 2014, Pazartesi