msaidpasazade @ gmail.com

Allah gani rahmet eylesin, 35 yıl olmuş Hakka yürüyeli.

Birçok Müslüman fikriyatındaki (sağcı) insàn gibi, bendeniz de Cemil Meriç hayranlarındanım.

O gerçekten de hayranlık uyandıran bir şahs-ı muazzez, büyük azim sahibi, tek başına ümmet olmuş insànlardandır.

Gözlerini 38 yaşında iken kaybetmiş ancak okuma ve araştırmadan hiçbir vakit asla vazgeçmemişti. Körlük döneminde bile kızı Ümit Meriç hanımefendiye kitabın ismini söylüyor, o da okuyordu kendisine...

Gençler!

Merhum üstadın fevkalâde kısa tuttuğum hayatını çok daha geniş olarak mütalâa ediniz.

Üstad size Batı düşüncesinin  neredeyse tamamını, (kendi gayretlerinizle kolay kolay keşfedemeyeceğiniz kadar fazlasıyla) hap gibi uzatıyor kalemiyle.

Gençler!

Böyle güzel fikir adamlarımız varken (hasseten internet sonrası) zehirli mantarlar gibi sürüsepet üreyen yazar müsveddesi kargaların peşine düşmeyiniz.

Malûmâlileri “klavuzu karga olanın...” demişler.

Kendisini “Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” olarak ifade eden merhum Hüseyin Cemil Meriç üstada nihayetsiz teşekkürler.

Bizlere bıraktığı 40 bin ambar dolusu ve bizi kültürden irfâna yükselten eserleri için ne kadar şükran borçlu isek, onun binlerce misli rahmet yağsın (inşá’allah) Cennet mekânına. 

Ruhuna fatihalar, Yasinler...

MÜHİM NOT:

Böyle çok sevilen hayırla yád edilen büyük şahsiyetler için ölüm yıldönümlerinde haklarındaki güzel hatıraları anlatmak, sevgimizi izhar eden güzel sözler söylemek lazım fakat bunlar yeterli değildir.

Bu ilim, kültür, irfân borçlu olduğumuz büyüklerimize, değerli mütefekkir ve şair/yazarlarımıza mutlaka halka açık mekânlarda Mevlid, Yasin tilaveti gibi halisane işler de yapılarak ruhları şâd edilmelidir. 14.06.2022