DURAN: "İYİ BİR GÖZLEM, İLETİŞİM VE EMPATİ İLE HER ŞEY ORTAYA ÇIKAR. SAKLADIKLARIMIZ YAPI OLARAK BİZİ SARSABİLECEK OLSA DA, ARDINDAN DOĞACAK GÜNEŞ İÇİMİZE YENİ UMUTLARI YERLEŞTİRECEKTİR"

Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Eda Duran kimdir?

Tabii ki, 1980 yılı Antakya doğumluyum.Ankara’da ikamet etmekteyim. 2000 yılında Dumlupınar Üniversitesi mezuniyetimden sonra, okuduğum bölümün dışında, kendimi  çok farklı yollarda keşfettim. Bu yolculuk sırasında yaşadığım ve sınandığım birçok yol, beni  yaşamın temeline ve varlığımın öz-benlik bilinç noktasına ulaşmama sebep oldu. Hayattaki varoluş nedenlerimi, gücümü, enerjimi, zorluklarla başa çıkma yollarını araştırmak isterken, kendimi -AC Uluslararası Onaylı Profesyonel  Yaşam Koçluğu eğitimimi tamamlarken buldum. Ardından uluslararası geçerli Aile ve Çiftlerle Görüşme Teknikleri, Psikoloji, Kişilik, Bilinçaltı ve Beden Dili Analizi eğitimlerini tamamladım. Ailelerin, yaşamına  birlikte adım atabilmek için, çocukların iç dünyasının da bilinmesi gerektiğini düşünerek Pedagoji ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Oyun Terapisi eğitimlerimi tamamladım.

2017 yılından bu yana aldığım eğitimlerin sonrasında boşanmaların önüne geçmek ve sağlıklı toplumlar inşa edebilmek adına  Adnan Menderes Üniversitesi Onaylı  Aile ve Sosyal  Yaşam Danışmanlığı sertifikamı başarıyla tamamladım. Anadolu Üniversitesi  Sosyal Hizmetler bölümünde de okumaya devam ediyorum.

Aile ve sosyal yaşam danışmanlığı yapıyorsunuz ve alanında uzmanlaşmış birisiniz. Sizden dinlemek isteriz, aile ve sosyal yaşam danışmanı hangi sorunlara çözüm sunar?

Aile toplumun en küçük yapı taşlarından biri. Bu küçük yapı taşının sürekliliği olması dışında sağlıklı olabilmesi de çok önemli bir noktadır. Ailenin sağlıklı ve bilinçli seviyelerde olması hem boşanmaların önüne geçilmesi sağlar hem de toplumun refah seviyesini arttırmaya yardımcı olur. Aile kısmı bu şekilde yön bulurken Sosyal Yaşam Danışmanlık kısmı da bireylerin  kendi yolculuklarında onlarla yan yana olmayı amaçlar. Öncelikle bireyin bilinçli ve sağlıklı olması sonrasında ailenin de aynı noktaya ulaşmasını sağlar. Böylece toplumsal olarak bilişsel,zihinsel,fiziksel ve ruhsal anlamda oldukça sağlıklı  kazanımlar sunmuş oluyoruz.

Danışmanlık hizmeti almak isteyenler size ulaştıkları zaman süreç nasıl işliyor?

Öncelikle ilk 20 dakika danışanlarımın ön bilgilerini alıyorum. Ardından kendisinde problem yaratan, huzurunu bozan konular hakkında profesyonel  soru sorma yöntemi ile o problemin danışan üzerindeki fiziksel, zihinsel, ruhsal ve bilişsel anlamdaki etkilerini masaya yatırıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta danışanı hiçbir konuda etkilememek, yargılamamak ve öğüt vermemek olacaktır. Amaç danışanın kendi farkındalığını kazandırmak ve kendisinde var olan potansiyeli ortaya çıkarmak için destek olmaktır. Süreç, kişinin kendi başına bilinçli bir noktaya gelmesiyle tamamlanıyor.

Danışanlarınız genel olarak hangi sıkıntıyla size ulaşıyor? Sunduğunuz çözüm önerilerinizi dinlemek isteriz.

Danışanlarım genelde ilişkilerindeki  iletişim ve sevgi paylaşımının eksikliğinden bana ulaşıyorlar. Evlilik ve Çift Danışmanlığı noktasında öncelikle bireylerin kişilik analizlerinin ve sevgi dillerinin farklılıklarını gözle görülebilir hale getiriyorum. İletişim konusunda da çiftlerle öncelikle birebir ardından birlikte iletişim becerisi (sözlü-sözsüz,iletişim ve etkili dinleme teknikleri) kazandırarak süreci tamamlıyoruz. Böylece bir problem, çatışma durumunda ve stresle başa çıkma ile ilgili durumlarda çiftler çözüm becerilerini elde etmiş oluyorlar.

Bireysel olarak ise daha çok gelecek endişesi, çocukluk travmaları, işin içinden çıkamadıkları durumlar karşısında bana ulaşıyorlar. Bu nokta da danışanlarıma,gelecek konusunda gerçekçi, net, ulaşılabilir hedeflerin seçilmesi konusunda ön ayak oluyorum. Çocukluk travmaları çözümün de ise öncelikle doğru nefes çalışması ve ardından olayı "Yeniden Çerçeveleme" ve "Çapalama" metodlarını uyguluyorum. Bazı durumlarda "Boş Sandalye Tekniği" ile işin içinden çıkılamayan sorunların çözümü konusunda oldukça etkili bir yöntem oluyor.

Aile ve sosyal yaşam danışmanı olarak değerlendirmelerinizi almak isteriz. Boşanmaların son derece arttığı bu dönemlerde kişiler evlilik kararı almadan önce nelere dikkat etmelidir? Doğru eş seçimi nasıl yapılabilir?

Maalesef  ki iletişimi kopuk olan çiftler pandemi de net olarak boşanma kararı aldılar. Boşanma özellikle çocukları oldukça fazla etkilemektedir. Boşanmayı kendi ebeveynlerinden tatmanın acı duygusunu, ilerleyen süreçlerde kendi evlilik kararlarında oldukça çekingen ve kaçıngan mod şeklinde yaşıyorlar.

Bu yüzden evlilik kararı almadan önce evlilik öncesi danışmanlık almak çok önemli. Bu danışmanlık bireylerin birbirlerini daha iyi tanımları, ileride oluşabilecek sorunları önceden bilip önlem alınmasını sağlamak, sevgi dilini keşfedip doğru aktarımları yapabilmek, kişilik analizi ile  bireylerin önce kendilerini ardından partnerlerinin özelliklerini daha iyi tanımalarına olanak verir. Çiftlerin evlilikten beklentileri, evlilik mitleri,ailelerinden kuşaklara aktarılmış aile örüntülerini anlamamıza, sosyal faaliyetlerini, uyumu, finansal tutum, ev, aile ve arkadaş ilişkilerine kadar olan tüm alanların detaylandırılması bilinçli bir evliliğin oluşmasında önemli rol oynar.

Doğru eş seçimi boyutunda bizi etkileyen 3 faktör vardır.

Zıt Tercih Seçimi:

En çok rastlanan evlilik tercihidir. Merak, heyecan ve farklılık cazip gelen etmenlerdir.

Tamamlayıcı Seçim:

Kişinin, kendisinde olmayan özelliklere sahip kişileri seçmek. Doğru seçimler gibi görünse de her zaman mutluluk getirmiyor.

Benzerini Seçmek:

Kişinin kendi kültür yapısı, kişiliği, aile, ekonomik yönde birbirine denk hayat görüşlerine sahip olan, herkes tarafından kabul edilen en uygun ve desteklenen evlilik seçim yoludur.

Evlilik öncesi danışmanlık almanın öneminden bahseder misiniz?

Victor Hugo’nun çok güzel bir sözü var, "Yaşamda en büyük mutluluk sevildiğini bilmekten gelir."

Evliliği de temelde bu bilinç yüzünden gerçekleştiriyoruz. Sevildiğimizi hissettiğimiz sürece sevmeye devam ediyoruz. Mutlu birliktelikler kişileri etkilediği oranda mutsuzluk duygusu da ilişki de oldukça etkili oluyor. Evlilik öncesi danışmanlık mutsuzlukların, çatışmaların, ileride oluşabilecek sorunların önüne geçebilmemize ve bilinçli bir evlilik gerçekleştirmemize yardımcı olur.

Bu olumsuz olayları etkileyen unsurların eşlerin kendi aralarındaki inanç, örf, adet farklılılıkları, kişilik envanterlerinin yapılması, sosyal ve kültürel değerlerin ortaya konması, eşlerin birbirlerinden ve ilişkiden beklentilerin açıkça dile getirilmesi, ben dili'nin doğru kullanılması, çatışmaların ve problemlerin ortaya konması gibi bir çok unsurun ortaya konması  danışmanlık boyutunda incelenen birkaç başlıktır.

Bu sayede partnerlerin; zihinsel, duygusal, kültürel, biyolojik tüm farklılıkların ve benzerliklerinin ortaya konması ilişkinin devamlılığı konusunda çiftlere sağlam bir temel oluşturacaktır.

Profesyonel anlamda yaşam koçluğu yapıyorsunuz. Sizin dokunuşunuzdan sonra danışanlarınızın hayatında ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz?

Yaşam Koçluğu özellikle Psikologluk mesleğiyle oldukça sık karıştırılıyor. Yaşam Koçu olarak klinik müdahale ve tanı koyma yetkimiz bulunmamaktadır. Bana gelen danışanlarıma öncelikle bu ifadeyi net olarak açıklamak etik kurallarımdan biridir. Kendilerinin yargılanmayacak olmalarını bilmeleri, kararlarında onlara yeni pencerelerden bakabilmeyi  ve yeni düşünceleri hayatlarına geçirebilmenin desteğinin verilmesi aşamalarında kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlıyorum. İletişim, hedef, kararlar doğrultusunda net ve doğru bir yol haritası ile daha mutlu bir birey olarak değişim basamaklarına birlikte adım atıyoruz.

Son olarak okurlarımıza ne söylemek istersiniz?

Değerli okurlarımıza benim bir sözümü paylaşmak isterim.

"İyi bir gözlem, iletişim ve empati ile herşey ortaya çıkar. Sakladıklarımız yapı olarak bizi sarsabilecek olsa da, ardından doğacak güneş içimize yeni umutları yerleştirecektir’’ Siz yeter ki isteyin. Sevgilerimle. Mutlulukla kalın…