Başak Sökmen Uluocak: “Hayatın bir yerinde zorlanma varsa o noktada değişim gerekli olabilir. Zorluk dönemlerini, kendini keşfetme ve dönüştürme hazineleri olarak görün”

Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Başak Sökmen Uluocak kimdir?

1988 doğumluyum. Kocaeli Körfez Fen lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandım. Keyifli ve öğrenerek geçirdiğim bu süreci, iyi bir ortalama ile Onur Öğrencisi olarak tamamladım. 

Kurumsal hayatta Mimar olarak çalıştığım 5 yıllık süreçte, çeşitli Mimarlık ofislerinde “mimar, iç mekan tasarımcısı, şantiye şefi” gibi farklı görevler üstlendim. Birçok mağaza, ofis gibi farklı mimari projelerin tasarım ve uygulama süreçlerinde aktif olarak çalıştım. Farklı ekipler ve kurumlarda edindiğim bu tecrübeler ile liderlik, takım çalışması, proje koordinasyon ve yönetimi, delegasyon, müşteri ihtiyaçlarının netleştirilmesi noktasında ciddi tecrübeler edindim.

Mimar olarak çalıştığım süreçte hem kurumsal hayattaki gelişimime katkı sağlamak hem de bireysel farkındalıklarımı arttırmak için 2016’da başladığım koçluk yolculuğumda, bilgimi ve deneyimimi farklı ekollere sahip koçluk okullarından aldığım 300 saatlik eğitimlerle geliştirdim. Öğrenci Koçluğu, Takım Koçluğu, Yönetici Koçluğu, İlişki Koçluğu, NLP ve Mindfulness niş koçluk eğitimlerimi tamamladım. Bu süreçte öncelikle ICF (Uluslararası koçluk federasyonu) ‘in ACC ünvanı, sonrasında 850 saatlik koçluk deneyimiyle PCC ünvanı ile ödüllendirildim.   

32 yaşında aldığım radikal bir kararla mimarlığı bırakarak  “Başak Sökmen Uluocak Koçluk” ismiyle kendi firmamı kurdum. Son 6 yıldır kariyerimi, koçluk, mentorluk ve eğitmenlik alanlarında yaptığım çalışmalarla, Kozyatağı/İstanbul’daki ofisimde sürdürmekteyim.  

Profesyonel koç olarak birçok çalışma alanınız olduğunu görüyoruz. Bize biraz bunlardan bahseder misiniz?

+13 yaştan başlayarak uygulanabilen profesyonel koçluk hizmetleri, birçok alanda bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek sistem ve teknikleri içerir. Merak ve ilgi duyduğum “Profesyonel Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Kariyer Koçluğu Yönetici Koçluğu, İlişki Koçluğu, NLP ve Mindfulness ile Koçluk“ gibi 7 niş koçluk alanında hizmetler vermekteyim. Birçok farklı teknik, uygulama, yetenek ve yetkinlik testleri uyguladığım koçluk seanslarını, haftada bir ya da iki haftada bir olarak müşterimle planlıyorum.

Koçluk görüşmelerinin yanı sıra müşterilerime “Empatik Dinleme, Geri bildirim ve Takdir Verme, Algılama ve Algılama Yanılsamaları, Liderlik Stilleri, Zaman Yönetimi, Drama Üçgeni, Stres ve Öfke Yönetimi, İkna Sanatı, Sevgi Dilleri” gibi başlıklarda eğitimler vermekteyim.

Daha detaylı bilgi için okuyucularımız www.basaksokmen.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirler.

Instagram: https://www.instagram.com/basaksokmen/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/basaksokmenuluocak/

Facebook: https://www.facebook.com/yasamogrencikocu

Öğrenci koçluğu için size başvuran öğrenciler için hangi tür çalışmaları yapıyorsunuz? Süreç nasıl işliyor?

Okuldaki performansı arttırma, okul ve yaşam dengesini sağlama, özellikle sınav sürecinde aile ve öğrencide meydana gelen değişimleri yönetme gibi konuları, öğrenci koçluğu olumlu olarak dönüştürüyor. Öğrenci koçluklarına ek olarak aile ve öğrenci ile paylaşılan eğitimler de koçluk sürecini destekliyor.

Aileler ya da öğrenciler internet sitesi ya da referansla bana ulaştıklarında, öncelikle öğrenci koçluğundan beklentilerini öğrenerek işe başlıyoruz. Bunun için öğrenci ile 20 dakikalık onun ihtiyaçlarını belirlemek için bir ön görüşme yapıyoruz. Sonrasında birlikte tasarlanan plana uygun olarak koçluk görüşmelerimize başlıyoruz.

Koçluk görüşmelerinde yaptığımız çalışmalar ile öğrencinin varlığını onurlandıran değerlerini netleştiriyor; başarı, okul, sınav, ders çalışma, zaman yönetimi, tekrar sistemi gibi konulara olan bakış açılarını, inançlarını, korkularını fark etmesini sağlıyor ve farkındalıklarla yeni aksiyonlar almasını teşvik ediyoruz. Süreçte, hafıza teknikleri, tekrar sistemi, test çözme teknikleri, öğrenmeyi öğrenme vb. eğitimleri de paylaşarak bilgi ile farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz.  

Kariyer alanında kişilerin başarılı olması için ilk etapta yapması gerekenler nelerdir? Uzman görüşlerinizi almak isteriz.

Kariyer konusunda başarılı olmak ve kariyerinde ilerlemek adına herkes farklı kaynaklara sahiptir. Bu kaynakları kullanmayı öğrenerek, öncelikle gelişmeye ve ilerlemeye odaklanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. “Her gün bir önceki günden daha iyi olmak için çalışmayı sürdürmek” mottosunu önemsiyorum.

Genel olarak herkesi kapsayan öneriler vermek gerekirse şunları söyleyebilirim: Kendilerini iyi tanımakla başlayabilirler. Güçlü ve zayıf yönlerini, yetenek ve yetkinliklerini iyi bilmeleri önemlidir. Geleceğin mesleklerinin neler olduğunu öğrenerek, bu mesleklere göre kendilerini yetiştirmeleri gerekmektedir.

Lise ve üniversite öğrencileri için şunu önerebilirim. Daha prestijli pozisyonlara gelmek için öğrenim hayatlarında yabancı dil, sunum teknikleri, takım çalışması, öz disiplinle birlikte zaman yönetimi ve değişime uyum gibi yetkinlikler geliştirmelidirler. Hangi yaşta olursa olsun kariyerinde ilerlemek isteyen herkes için bu yetkinliklerin geliştirilmesi, başarılı bir kariyer hayatına ulaşmak adına gereklidir.

Danışanlarınız genellikle hayatlarında karşılaştıkları hangi problem doğrultusunda size başvuruyor? Sunduğunuz çözüm önerileri nelerdir?

Koçluk görüşmelerinde müşterinin zihnini kurcalayan, gündelik hayatında kendisine bazı engeller teşkil eden, “daha iyi bir beni” tanımlamasına yardımcı olacak duygu, düşünce ve davranış boyutunda her türlü gündemle çalışabiliyoruz.

Öz disiplin ve irade gücünün arttırılması, doğru seçimleri yapmak için kendini tanıma, daha hızlı karar alabilmek ya da kendi kararlarını verebilmek, erteleme alışkanlığından kurtulmak, sorumluluk alabilmek, başkalarından çok fazla etkilenmeden kendi düşünceleriyle ilerleyebilmek, duygularını yönetebilmek (daha çok stres, öfke ve kaygı yönetimi ile ilgili), duyguları anlamak, anda kalabilmek, odaklanmak, düşünce çatışmalarının azalması, kariyerinde ilerleyen kişilerin yetkinliklerini geliştirme isteği, iş ve yaşam dengesinin sağlanması gibi konularla sıklıkla çalışıyoruz.

Koçluk sistemi, kişinin kendine uygun çözüm yollarını, güçlü sorular ile bulmasını sağlayan bir disiplindir; güzel tarafı da basmakalıp çözümlerle ilerlemek yerine kişiye özgü yaratıcı yeni yolların açığa çıkmasına yardımcı olmasıdır. Benim de temel hedefim koçluk sistemi ile bireyin potansiyelini açığa çıkarmasını ve kullanabilmesini sağlamaktır. 

NLP uygulayıcılığı alanında da aktif olarak çalışıyorsunuz. NLP’nin kişiye sağladığı faydalar nelerdir? Herkes NLP çalışmasını yaptırmalıdır mıdır?

NLP, duygu ve düşünce sistemimizin nasıl işlediği, duygu ve düşüncelerimizi dilimiz yoluyla nasıl ortaya koyduğumuz ve hedeflerimize ulaşmak için hangi eylemlere geçmemiz gerektiğiyle ilgilenen esin verici ve yaratıcılığı arttıran bir tekniktir.

Koçluk sistemi temelli görüşmelerimde, NLP tekniklerinden sıklıkla faydalanıyorum. Farkındalıkların daha hızlı gelişmesini sağlayan NLP yöntemi, mevcut resmi, ulaşılmak istenen yeni resmi ve hedefleri kolaylıkla netleştirmemize yardımcı oluyor. NLP, kişisel gelişim sürecini ve dönüşümü hızlandırmayı desteklediği için +13 yaş itibari ile her birey, koçluk görüşmelerim içerisinde NLP’nin sunduğu yöntemlerden ve bakış açılarından faydalanabilir.

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz?

Psikolog Carl Rogers “En ilginç ikilem ancak kendimi olduğum kişi olarak kabul edebildiğimde değişebilmemdir” der. Kendimizi tanıyarak değişim sürecini başlatabilmek çok önemlidir.  

Gözlemim, genellikle doktora acı düzeyimiz artmadığı sürece gitmediğimiz gibi, kendimize de hayatımız karışmadığı sürece bakmadığımız yönünde. Hayatın erken dönemlerinde kendini keşfetmek hayatı sağlam bir şekilde yapılandırmaya yardımcı olur. Bu nedenle, değişmek için acının sizi ziyaret etmesini beklemeyin.

Yorulduğumuz ve kendimizi sıkışmış hissettiğimiz zamanlar olabilir.  Bu zamanlar bize bir değişim ihtiyacının olduğunu anlatır. Başka bir deyişle, “Hayatın bir yerinde zorlanma varsa o noktada değişim gerekli olabilir. Zorluk dönemlerini kendini keşfetme ve dönüştürme hazineleri olarak görün.”

Özünü keşfetmenin, insanın kendine yapacağı en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Kendinize koçluk ile tanışma fırsatı sunarak, bu süreci sabırla ve istikrarla sürdürüp, değişiminize izin verin.