BASIN AÇIKLAMASI

Veteriner hekimlik mesleğinin bilimsel eğitim ve öğretimi Ülkemizde 179 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Veteriner Fakültesi Türkiye’de Mühendislik ve tıp’ tan sonra kurulan üçüncü Fakültedir.

Dünyada ilk defa 1762 yılında Fransa’da, 1842 yılında da ülkemizde veteriner hekimlik öğretiminin başlatılmasında viral salgınlar etkili olmuştur.

Gelişmişliğin en önemli kriterlerinden olan doğru sektörel planlamaların ilk sırasında kaliteli, istenilen düzeyde eğitim alarak iyi yetişmiş insanların mesleğine ve topluma kazandırılması gelmektedir.

Yeni bilgilere ulaşmak ve onları kullanmak esastır. Günümüzün gerçeği şudur; Ne kadar biliyorsanız, o kadar güçlüsünüz. Bilgiyi ne kadar çok kullanıyorsanız, o kadar daha güçlüsünüz.

Veteriner hekimlik tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmektedir. Covid-19 bir kez daha bu gerçeği gözler önüne sermiştir. Bu önemine binaen gelişmiş ülkeler kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar.

Eğitim ve öğretimde istenilen standartları olmayan bir mesleğin yarınları sıkıntılıdır, problemlidir. Çağın bilim ve teknolojisine göre normlarınızı oluşturmak, ön almak bir zorunluluk olarak ortadadır.

 “Veteriner Hekim, hayvan sağlığı ve hayvanlar üzerinde yapılacak tüm müdahalelerde tek söz ve eylem sahibi olan, koruyucu hekimlik hizmetleri ve hayvan ıslahı ile hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunan, hayvansal ürünlerin kontrolü ile tüm üretim ve pazarlama aşamalarında sağlık ve kalite güvencesini sağlayan, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan, doğal hayatın, çevrenin ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunmasında aktif çalışmalar yürüten, hayvan hakları ve hayvan refahı kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu dur.”