Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Başkent Postası

ASKERİ YASAK BÖLGELER

18.12.2018 Tarihinde 2565 sayılı kanun ilekabul edilen, Askeri yasak bölgeler kanunu ülke savunması açısından hayati önem taşır.

700 sayılı KHK’ile “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanıncadüzenlenir şeklinde değiştirilmiştir.

Taşınmazların üzerindeki askeri yasak bölge şerhi ile taşınmaza ilişkin maliklerin bazı tasarrufları sınırlandırılmıştır. Yabancı uyruklu kişilerin bu bölgelerde taşınmaz edinmesi kanunen yasaktır. Birinci derece askeri yasak bölge şerhinin bulunması halinde taşınmaz satılamaz, kiralanamaz, devir edilemez veya ipotek olarak gösterilemez.

 

MANİA PLANI

Mania planları, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı tarafından askeri hava alanları için hazırlanmıştır. Birçok ülkede bulunan kriterlerle standart sağlamak üzere daha önce üretilen askeri havaalanları mania planları, Uluslararası Sivil Havacılık (ICAO) kriterlerine göre revize edildi. Mevcut haliyle revize işlemleri tamamlanan Ankara Etimesgut ve Güvercinlik, Kayseri Erkilet, Diyarbakır, İstanbul Sabiha Gökçen ve Bursa Yenişehir askeri havaalanlarının mania planları daha önce yayımlandı. Ayrıca Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’nın 14 numaralı teknik ekinde yer alan gölgeleme prensibinin ve mania ışıklandırmasının uygulanmasına da başlandı

Havaalanları civarında uçuş tehdidi yaratan ve yüksek yapılar ile yüksek gerilim hatlarından oluşan “Mania” konusunda Sayıştay’dan uyarı geldi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi raporunda Türkiye’de bu konuda 80 bin 412 mania olduğu belirtildi. Tehlike bakımından Kahramanmaraş Havaalanı ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı ise 2’inci sırada bulunuyor. Geçen yıl Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasına dikkat çeken Sayıştay, “Manialar konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır” dedi.

“Mania”, hava araçlarının uçuş güvenliğini, tehdit eden, belirlenen yükseklikleri aşan ve hava araçlarının yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan bütün geçici, sabit ya da hareketli cisimlere deniliyor. DHMİ tarafından işletilen ve yapımı devam eden havalimanlarının civarında 2016 yılı sonu itibariyle 80 bin 412 adet doğal ve yapay mania bulunduğu tespit edildi.

2011 yılında ,Balıkesir’deki 9’uncu Ana Jet Üssü uçuş bölgesindeki yerleşim yerlerinde inşaat ruhsatları donduruldu.

2001 yılından itibaren uygulanması gerekirken, o yıldan bu yana uygulanmayan Mania Planı’nın yeniden gündeme gelmesiyle Balıkesir’in pek çok mahallesinde binaların yüksekliğine sınır getirildi..

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı tarafından askeri hava alanları için hazırlanan mania planları, bir zamanlar Balıkesir’de gündeme geldi.

Kanunun dördüncü bölümü oldukça açıktır.

 Hava Askeri Yasak Bölgeleri Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri:

Madde 14 – Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerin üzerinde ve dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az yirmice kilometrelik hava sahasını kapsayacak şekilde tesis edilir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler milli hudutlar dışına çıkamaz. Birinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. Bu bölgeler ile bunların sınırları Cumhurbaşkanınca tespit edilir ve Türkiye Havacılık neşriyatında yayımlanır. (1) Birinci derece hava askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar: Madde 15 – Türk askeri hava araçları hariç olmak üzere, Türk veya yabancı gerçek veya tüzelkişilere ait her türlü hava araçlarının, Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi olmadıkça, bu bölgeler içerisinde uçması veya altında bulunan sahalara inmesi yasaktır. Hava trafik kontrol amacıyla bu bölgeler üzerinde ihdas edilen kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve yolları bu hükmün dışındadır. Bu bölgelerde yeniden kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve yollarının ihdası Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır. İkinci derece hava askeri yasak bölgeler:

 Madde 16 – İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara veya deniz askeri yasak bölgeleri dışında kalan stratejik önemi haiz askeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az yirmi beş kilometrelik, hava sahasını kapsayacak şekilde tesis edilir. Ancak, tesis edilen bu bölgeler milli hudutlar dışına çıkamaz. İkinci derece hava askeri yasak bölgeleri dikey olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanır. Bu bölgeler ile bunların sınırları Cumhurbaşkanınca tespit edilip, Resmi Gazete ‘de ve Türkiye Havacılık Neşriyatında yayımlanır. (1) İkinci derece hava askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:

 Madde 17 – İkinci derece hava askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır: a) Yabancı uyruklu kişilerin kullanımındaki her türlü hava araçlarının, Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi olmadıkça bu bölgeler içerisinde uçması veya altında bulunan mahallere inmesi yasaktır. Hava trafik kontrol amacı ile bu bölgeler üzerinde ihdas edilen kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve yolları bu hükmün dışındadır. Bu bölgelerde yeniden kontrollü veya tavsiyeli hava sahaları ve yollarının ihdası Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır. b) Bu bölgelerde tarım, turistik ve diğer amaçlarla havadan fotoğraf ve film çekilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasına bağlıdır. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 67 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir. 5426 Acil ve zorunlu hallere ilişkin esaslar:

 Madde 18 – Yabancı gerçek veya tüzelkişilere ait hava araçları; ancak, olağanüstü hava şartları veya arızalanmaları veya yakıt kritiği gibi acil ve uçağı inişe zorlayan hallerde önceden izin almaksızın birinci ve ikinci derece hava askeri yasak bölgeleri içerisinde uçabilirler veya altında bulunan sahalara inebilirler. Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilere ait hava araçları hakkında da, birinci hava askeri yasak bölgesi bakımından, yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Yukarıdaki fıkralar kapsamına giren hava araçlarının sorumlu kişileri, durumu en yakın askeri veya mülki makamlara haber vermek zorundadırlar. Bu makamlar gerekli görecekleri güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidirler.

 

Yüksek binaların yapımı ve buna müsaadeler nasıl verilmektedir?

Yorumsuz olarak hatırlatmak istedim.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

YAZARLAR
TÜMÜ

SON HABERLER