hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                               BAYRAM   DUAM

Günümüz dünyasında ki hızlı ve hareketli yaşam içerisinde insanlar birbirine çok fazla vakit ayıramıyor. Rızık peşinde koşan insan, doğduğu yerlerden doyduğu yerlere göç etmiş durumda. Kimi zaman fiziksel kimi zamanda kültürel-sosyal yalnızlık yaşıyor.

Bayramlar gibi özel manevi değer taşıyan günler bir süreliğine de olsa muhabbetin, hal hatır sormanın, birlikteliğin, aidiyetin gelişmesine motivasyon sağlayan günler.Bayramlar bu anlamda toplumsal fayda, değer ifade ediyor.

Ramazan Bayramı, özellikle Müminlerin Ramazan boyunca tövbe, dua, infak ve oruçla Allah’a yaklaştığı, günahlarda arındığını umut ettiği, birbirlerini bu maksatla tebrik etmesinin sembolüdür.

Bir taraftan pandeminin diğer tarafta İsrail zulmünün bayram heyecanını gölgelediği bu bayramda umudu kaybetmeden mülkün sahibine iltica etmeliyiz. Ali-İmran 54 “Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.”

 “ Duamız Müslümanım diyenlerin nasıl bir hazineye sahip olduğunu hatırlayıp mümince davrandığı, birlik ve beraberliğin güç olarak bilimde,sanatta, kültürde , karada, denizde, havada imkana dönüştüğü, hiçbir canın haksız yere öldürülmediği, uhuvvetin hayat bulduğu gün ve bayramlara kavuşmaktır.

Memleketimin güzel insanlarının, okurlarımızın, bize bu imkânı sunan gazetemizin tüm çalışanlarının, pandemi şartlarında görevleri başında olan tüm sağlıkçılarımız ve çeşitli meslek gruplarının mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. “

 

Selam ve saygılarımla