*Emperyalizme ve kapitalizme karşı bağımsızlık ve halkın egemenliği ilkesini savun “Halkçılık Programı” hazırlandı.
*Dokuzuncu Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit Bey, Karabekir'in emri üzerine gece (12/ı3), Ermeniler üzerine harekâta geçti.
*İstanbul Hükumeti, İçişleri eski Bakanı ve Peyamı Sabah gazetesinin baş yazan Ali Kemal'i İngiliz Hükumeti nezdinde özel memur olarak tayin etti.
*Fransızların, Emir Faysal yönetimine son vererek işgal ettiği Şam ve Halep'te birer hükumet kuruldu.