*Halkçılık Programı Meclis'te okundu. Bunun bir hükümet programı mı, bir kanun önerisi mi olduğu tartışıldı. özel komisyona havale edildi.
*TBMM, ivedi olarak yedi İstiklal mahkemesi için üye seçimini kararlaştırdı.
*16 günde Moskova'dan Trabzon'a gelebilen İktisat Bakanı Yusuf Kemal Bey, Sovyetlerden para ve cephane için anlaşmayı yapıldığını bildirdi.
*Kolordu Komutanı Fahrettin Bey'in (Altay) genelgesine göre, bugün Afyonkarahisar halkı toplanarak silahlanmaya karar verdi.

Düzenleyen: Nevin BALTA