*Bir kabine sıkıntısı yaratmak isteyen "müfrit İtilafçı" Şeyhülislam Mustafa Sabri görevinden istifa etti.
*Damat Ferit Paşa, İngiliz Muhipler Cemiyeti lideri Sait Molla ile görüştü.
*Binbaşı Çolak İbrahim Bey komutasında birlik, İkinci Yozgat İsyanını bastırmak üzere Yozgat'a vardı.
*Cavit Bey, Berlin' de bulunan Talat Paşa'ya Türkiye'yi temsil hakkının Ankara'da olduğunu belirten mektup yazdı.
*Peyamı Sabah gazetesinde Ali Kemal, Hükümet'in istifasını ve yerine Anadolu harekâtını bastıracak güçte bir hükümet kurulmasını yazmasına Damat Ferit'in çok kızdığı belirlendi.
Yenigün gazetesi (sonra Cumhuriyet adını aldı); Edirne’de Venizelos’a dua edilmesini “ tarihi bir facia” olarak duyurdu.

Düzenleyen: Nevin BALTA