*İstiklal Mahkemelerinin, asker kaçaklarından başka vatan hainliği, bozgunculuk, casusluk davalarına da bakması kabul edildi.
*İstanbul’da Mustafa Sabri Efendi'nin istifasıyla boşalan Şeyhülislamlığa Kazasker Nuri Efendi atandı.
*Başkumandan Paraskevopulos, verdiği demeçte; ordusunun sürekli "Ankara'ya!" diye bağırdığını söyledi.
*İngiliz Karadeniz Orduları Başkomutanı General Milne yerine General Harington getirildi.
*Nafıa Vekili İsmail Fazıl Paşa Eskişehir'de, Ankara Hükümeti adına Afyon-Uşak demiryolu hattına el koydu.
*İkdam gazetesi; Adalet mülkün temelidir. Diye yazdı.

Düzenleyen Nevin Balta