*Yunanistan yeni sınıfları silahaltına aldı.
*Merkez Ordusu birliklerinin Koçkiri aşireti üzerine herakatı devam ediyor.
*Bugün, Giresun Alayı arasında çarpışmalar oldu. Aşiret kuvvetleri, Giresun Alayı'nın bir tugayını bozguna uğrattılar. *Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya'ya esir düşen ve Sibirya'ya sürülen Türkleri getiren Japon gemisi Yunanlılar tarafından zorla Pire'ye götürüldü.
*Karagöz' ün Yunanlılara manzum seslenişi: Karşınıza çıkar ise Türk eri/Hiç durmayın hemen edin "dön geri"/ Yiğitliğin kaçmak da bir hüneri/Pabuçlan bırakarak savuşun/Bir gün evvel Atina'ya kavuşun!..

Düzenleyen : Nevin Balta