Sincan Belediyesi, teknolojik tüm gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ediyor. Hizmet projelerine yazılım ve donanım destekleri vererek “Akıllı Belediyecilik” anlayışıyla proje üretmeye devam ediyor.
Elektronik belge yönetimi, fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi, bu belgelerin kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programlar ve uygulamaların genel adı. Sincan Belediyesi de belge yönetimi ihtiyacını karşılamak amacıyla elektronik belge yönetim sistemini kullanıyor.
Sistemin işleyişi ve yenilikleri, Sincan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından personele anlatıldı.
Elektronik belge yönetim sistemi elektronik imza ile evrak imzalama, evraklara hızlı ve güvenilir erişim imkanı sağlıyor. Böylelikle kağıt israfının önüne geçiliyor.