''ABD Rusya'yı tehdit ediyor''

Türkistan Birliği ve Adalet Platformu basın açıklamasında, ABD'nin Ukrayna’yı bahane ederek Girit’ten Baltık’a kadar, bir askeri savunma hattı oluşturup asıl hedefin Rusya olduğunu, bunun bir baskı ve tehdit anlamı taşıdığını belirtti.

Türkistan Birliği ve Adalet Platformu basın açıklamasının devamında şunları söyledi;

Rusya’yı Çine yardım etmemesi ve Ukrayna ve Gürcistan’ın, Ermenistan’ın, Kırımın batıya bağlanması için bir baskı anlamı taşıyor. Rusya’nın Kazakistan’a girmesi de bu açıdan anlamlı ve önemlidir.

Çin, Japon Denizi, Kore, Tayvan ve Hindistan üzerinden kuşatılmaya çalışılırken, olayların devam ettiği Türkistan yanında, Kazakistan ve Fergana üzerinden de kuşatılmaya çalışılmaktadır.
Fergana koridorunda, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan bulunmaktadır. Yani Çin’in doğusunda Türkistan’a sınır 7 ülke bulunmaktadır.

''İngiltere yok gibi davranırken sessiz bir diplomasi izlemektedir''

Buradaki gelişmeler kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle kabilinden Türk dünyasına verilen bir mesaj olduğu gibi, Çin ve Rusya’ya da verilen bir mesajdır.
Bu kirli oyunda doğrudan ve dolaylı olan ABD, Rusya, Çin ve İngiltere vardır. İngiltere yok gibi davranırken sessiz bir diplomasi izlemektedir. İran, İsrail ve Hindistan da bölgedeki gelişmelerde yakinen taraftır. AB ülkeleri de sesini yükseltmese de gelişmeleri yakinen takip etmektedir.

''Kazakistan'ın Rusya'yı davet etmesi, akıl tutulmasıdır''

Kazakistan'ın Rusya'yı davet etmesi, akıl tutulmasıdır. Afganistan Çeçenistan işgalinde de aynı film/maske! Müdahele çağrısı tehlikelidir. Türkiye’nin olmadığı davet edilen ülkeler arasında, Ermenistan vardır. Çünkü Türkiye Rusya’nın başını çektiği bölgesel Savunma Paktına üye değildir.

''Yaşanan süreç, tabii bir süreç değildir''

Rusya Kazakistan’a şartlı olarak müdahele etmiştir. Rusca’nın resmi dil olarak kabulü, Kırımın ilhakının kabul edilmesi gibi bu şartların ardından bölgeye gelen Rusya ay sonundan önce geri çekilme sözü verse de, bölgede bundan sonra ne olacağı, sürecin nasıl yönetileceği henüz netlik kazanmamıştır. Yaşanan süreç, tabii bir süreç değildir. Bölgedeki belirsizlik, Batı Türkistan ve Fergana koridorunda tedirginliğe sebeb olmuştur.

Türkistan Birliği ve Adalet Platformu olaylarla ilgili iki çözüm önerisi sundu;

1-İslam ülkeleri arasında acil olarak ortak bir barış gücü, insanî yardım ve savunma paktına ihtiyaç vardır.
2- Aynı şekilde Balkanlar ve Kafkasyayı da içine alacak şekilde Türki toplulukları içine alacak bir barış gücü, insani yardım ve savunma örgütüne ihtiyaç vardır.

Yapılan basın açıklamasında son olarak, Kafkaslarda ya da Karadeniz bölgesinde, Balkanlarda, Bosna’da,sürpriz gelişmeler olabileceği, Arap ülkeleri ve Afrika ülkeleri için de durumun aynı olduğu, durum böyleyken acilen bu yönde bir adım atılması gerektiğinin altı çizildi.