hilalyildirimhan61 @ gmail.com

                                                15 TEMMUZ

2016 yılının 15 Temmuzunda bu ülkenin kaynaklarıyla bu millete yapılan darbe girişiminde bulunan hainlerin ince hesaplarında unuttukları tek şey milletin iradesiydi. Bu şanlı milletin ve milli güçlerinin direnişi darbecilerin amacına ulaşmaları engellendi. Ancak darbe girişiminin sosyal sonuçlarına bakıldığında izleri kolay kolay silinemeyecek  manevi, sosyal yaraları vardır.  Onları  sarmak uzun yıllar alacaktır.

Milletin dini değerlerinin istismarıyla oluşmuş bu hain yapılanma, belki filen başaramamıştır ama din kardeşliği üzerine yapılmış bir darbe niteliğine dönüşmüştür. Aynı safta namaz kılanların ayrı düşmesine sebep olmuştur. Toplumun ortak değerlerinin sonucu gelişen güven duygularını yerle yeksan etmiştir. Dini kurumlara ve yardım kuruluşlarına olan güven sarsılmıştır. Hoca, imam isimleri kirletilmiştir.

Ellerini kana bulaştıracak kadar ileri giderek terör örgütü haline gelmiş olan fetö, ülkenin Kendi askeri üniforması içerisinde kendi ülkesinin kurşunuyla 251 kahraman vatandaşımızı şehit etmiştir kalleşçesine.Bombalar yağdırmıştır dehşetçesine. 2196 vatandaşımız gazi olmuştur sadece bir gecede.

Sonrasında yaşanılan hiç bir dünyevi sıkıntı annesiz, babasız, eşsiz, evlatsız, kardeşsiz kalan o ailelerin sıkıntısı ve yaşadıklarını hafifletemez ve asla unutturamaz. Çünkü her şeyin telafisi olur ama bir tek  insanın dahi  ölümününe sebep olmanın pardonu, özrü olmaz.

Enfal süresi 67 ye göre  “ Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Oysa Allah Ahireti kazanmanızı ister.” Tüm şehitlerimiz, ahireti tercih etmiş kazananlardan olmuştur. Rabbim onlardan razı olsun. Rahmetiyle ve merhametiyle muamele eylesin. Gazilerimizi de minnetle anıyor şifalar diliyoruz.

Selam ve saygılarımla.