medya24.25 @ gmail.com

Alvarlı Efe'den Bayram O Bayram Ola

Can bula cananını,
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını,
Bayram o bayram ola

Hüzn-ü keder def ola
Dilde hicâb ref ola
Cümle günah aff ola
Bayram o bayram ola.

Mevlâ bizi af ede
Gör ne güzel 'ıyd ola
Cürm ü hatâlar gide
Bayrâm o bayrâm ola.

Feyz-i mehabbet-i Hakk
Nur-i hidâyet siyâk
Cennet-i a'lâ durak
Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk'ı seven merd-i şîr
Kalbi olur müstenîr
Allah ola destigîr
Bayrâm o bayrâm ola.

El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitâbını
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven
Rızâ-yı Hakk’a eren
Lutf-i Hudâ'ya güven
Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk’ı seven dil ü cân
Aşkı eden heyecân
Feth ola bâb-ı cinân
Bayrâm o bayrâm ola.

Ganîler ede kerem
Ref’ ola derd-i verem
Sahî ola muhterem
Bayrâm o bayrâm ola

Nûr-i hidayet dola
Dilde hidâyet bula
Nâsırın Allah ola
Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lutf u kerem
Dâhil-i bâb-ı harem
Dâima Allah direm
Bayrâm o bayrâm ola

Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola şiiri sözleri, açıklaması günümüz Türkçesiyle
Can bula cananını,
Bayram o bayram ola
Kul bula sultanını,
Bayram o bayram ola

Hüzün ve keder def ola
Dilde perdeler kalka
Cümle günah aff ola
Bayram o bayram ola.

Mevlâ bizi af ede
Gör ne güzel kutlana
Kusur ve hatâlar gide
Bayrâm o bayrâm ola.

Feyiz ve muhabbeti Hakk
Nur ve hidâyettir
Cennet-i a'lâ durak
Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk'ı seven aslan yürekler
Kalbi nur ile dola
Allah yardımcısı ola
Bayrâm o bayrâm ola.

El tuta kitâbını
Dil tuta hitâbını
Cân tuta şitabını (peşinden koştuğunu)
Bayrâm o bayrâm ola

Mevlâ'yı cândan seven
Hakk’ın rızasına eren
Hüda'nın Lütfi'ne güven
Bayrâm o bayrâm ola.

Hakk’ı seven dil ve cân
Aşkı eden heyecân
Feth ola cennetlerin kapısı
Bayrâm o bayrâm ola.

Zenginler ede kerem (büyüklük, eli açıklık)
Ortadan kalka derd-i verem (verem derdi)
Sahî ola muhterem (saygıya değer olan)
Bayrâm o bayrâm ola

Nûr ve hidayet dola
Dilde hidâyet bula
Yardımcın Allah ola
Bayrâm o bayrâm ola

Tevhîd ede zevk ile
Hakk’ı seve şevk ile
Tasdîk inerse dile
Bayrâm o bayrâm ola

Dildeki Rahmân ola
Derdlere dermân ola
Âzâde fermân ola
Bayrâm o bayrâm ola

Lutfî’ye lütuf ve kerem
Dâhil-i bâb-ı harem (*)
Dâima Allah direm
Bayrâm o bayrâm ola

(*) Bab-ı harem ne demektir?
Bab-ı harem, Harem-i şerif, yani Kabe kapısı demektir.

(Mehmet Lütfi Budak, Hace Muhammed Lütfi Efendi, veya halk arasında yaygın söylendiği şekliyle Alvarlı Efe Hazretleri (1868-1956) imam, sufi ve şairidir. Nakşibendi ve Kadiri tarikatlerinde şeyhtir.