yukselenyagmur @ gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Kar düşüyor taş üstüne

Kâr düşüyor baş üstüne

Hesabını bilmeyenin 

Tezce düşer yaş üstüne

 

İnce ince yağıyor kar

Her tarafa değdiğince

Çatılar düz dallar ince

Bir görelim kim fedakâr

 

Kar düşerken üşümekte

Düşünmekte pek inceden

İnsanlara üzülmekte

Bu salgın acaba neden

 

Her canlı nasibince yer

Çukurları doldurur kar

Çok ise böl de aza ver

Bil yakar seni ihtikâr

 

Yağar tülden kanadıyla

Birden tek iner adıyla          

Pek inceden düşünmeli

Kim ne söyler sanatıyla        

 

Aşk duman oldu tütüyor

Dost gitti canım üşüyor

Gül yârime yel mi değdi

Şu gönlüme kar düşüyor

 

Kardan adamı sevenler

Hem havuç hem kömür saklı

Dün şu rahibi verenler

O gün kimle iltisaklı

 

Aç açık nerde üşüyor                                                    

Dalda bulun şu evsize

Ay neden yere düşüyor

Hak nerde o lazım bize

 

16/02/2021 yağmur…