ramercbey @ gmail.com

Bazıları Mahmut Ustaosmanoğlu efendinin (rahmetullahi aleyh) ahirete yolcu edilmesinde milyonların, yurtdışından bile gelerek katılan yüzbinlerin hazır bulunmasına çok şaşırmışlar.

Biz de onların bu ahmaklıklarına şaşırıyoruz. Hiç şüphe ve tereddüte mahal yoktur ki, insànlık tarihinde en büyük inkılâbı, efendimiz Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) yapmıştır.

Mahmut hocaefendi de (tarikatına intisablı olmasam da) O’nun (s.a.v)  halis bir takipçisi, yolun erlerinden, dâva adamı bir büyüğümüz, çeşitli kerametlerine şahid olanların ifade ve şehadetleriyle İslâm için yaşamış olduğu tescilli biriydi.

Behey nádân herifler, Müslüman milletimizi daha bitiremediğinize göre, Efendi hazretlerine olan teveccühe şaşmanız ancak beyinsizliğinizin yeni bir delilidir, başka değil. Zaten Yusuf Sûresi 21. àyetten (Vallâhu ġâlibun alâ emrihi velâkinne ekśera-nnâsi lâ ya’lemûn) mülhem, “lâ galibe illallah” (Allah’tan başka galib yoktur) sözü de zındıklığın zafer ihtimalinin olmadığını ifade eder. Arada hortlayacak fakat yine yenileceksiniz. Çıkacaksınız yenilecek, çıkacaksınız yenileceksiniz...

Muhterem okurlarım, değerli Müslüman kardeşlerim... Bu dünya bir imtihan yeridir, bir nevi tarladır, insàn burada ektiğini âhirette biçecek. Her nefesinizi tefekkürle alıp verin. Dünyaya meyl eden hüsrandadır.

Gafiller ve inançsızlar Allah’ı unuturlar ama Allah onları unutmaz. Dönüş O’nadır. İnsànın yaratılışının hikmeti ve amacı Allah’a kulluk ve ibadet etmesidir. Başka bir gaye ve hikmetle yaratılmamıştır.

Efendimiz, Hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) Allah’ın habercisi ve elçisidir. O’na iman eden, O’na itaat eden, O’nu kendisine rehber kabul eden kurtulur.

Allah kendisine iman edenlerin günde beş kez namaz kılmasını emretmiştir. Namaz mü’minin miracıdır. Yalan söylemek, gıybet etmek, yeryüzünde fitne ve fesat çıkartmak, haram yemek, lüks ve israfa kaçmak, kibirlenmek, büyüklenmek, zinâ ve başka cinsel ahlâksızlıklar, içki içmek, kumar oynamak, zulm etmek haram kılınmıştır.

Allah ve Allah’ın Resûlü ribayı kesin olarak yasaklamıştır. Faizciler Allah’a ve Resûlüne savaş ilân etmişlerdir.

Mü’minler birbirinin kardeşidir. Birbirlerini severler, destekler, yardımcı olurlar. Komşusu açken kendisi tok olarak geceleyen kişi iyi Müslüman değildir.

Allah’ın koyduğu hükümleri, sınırları, hadleri çiğneyenler yeryüzünü fesada vermiş olurlar.

Kur’ân bize “Allah’a ve O’nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile za'fa düşersiniz, rüzgârınız (kesilib) gider. Bir de sabr(-u sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir” (Enfâl Sûresi, 46. àyet) buyurmaktadır.

Kadın İslâm dininde mukaddestir. Kadınlar ve kızlar asla fuhuş, zevk, reklâm ve eğlence aracı olamazlar. Bu yüzden İslâm tesettürü (örtünmeyi) emr etmiş, kadını pisliklerden korumuştur.

Tesettür başını örtüp bacaklarını açmak, tayt gibi daracık şeylerle çıplak dolaşmak değildir. Asıl o uzuvlarını kapatmaktır, saç da emirdir, kapanacak fakat  en son (en üst, en takvalı) kademedeki tesettürdür.

İslâm dini faydalı ilimleri teşvik eder. Zararlı ilimlere karşı uyarır. İyi biliniz ki, İslâm pozitivizmle, maddecilikle, ateizmle, inkârcı felsefe ve ideolojilerle asla bağdaşmaz. Sinsi kâfirlerin bozuk, bozan kitaplarını okumayınız.

İslâm birlik ve beraberlik dinidir. İslâm’da çeşitlilik vardır ama esas olan birliktir. Birliğin olmadığı yerde çeşitliliğin kıymeti olmaz. Akıllı, bilge, vicdanlı, şuurlu Müslümanlar bozuk, şeytanî, tâgutî medeniyet ve nizamların zararlı fikirlerini, hayat tarzlarını, metodlarını, ilkelerini âlet ve cihazlarını benimsemezler.

Evleriniz yuvalarınızdır. Yuvalarınıza Allah’ın ve Resûlünün yasak etmiş olduğu şeyleri sokmayınız. İslâm’ın değerleri vardır. Parayı değer, put haline getirenler, Altın Buzağı’ya tapan sapıkların durumuna düşmüş olurlar.

Allah (insànoğluna) peygamber, haberci, elçi göndermiştir. Allah din göndermiştir. Allah Kitap ve Şeriat göndermiştir. Bunlara uyar hakka Peygamberimizin (s.a.v) yolunda yürürseniz Mevlânızı, terk edip ters yollara girerseniz belânızı bulursunuz.

Bilenler, vazifeliler dâvet, tebliğ, uyarı, vazifelerini hakkıyla yapmazlarsa karanlıkta kalanların vebáli üzerlerinedir. Meselâ bendeniz  din âlimi değilim Ehl-i Sünnet’in muteber âlimlerinden öğrendiğim sahih bilgileri yazarak, emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını eda edip, vazifemi yapmış oluyorum.

“Yine adamın hocalığı tutmuş” falan diyerek gıybetimi yapmasın kimse. Müslümanın hocalığı tutmaz, her daim o yola devam eder.

Allah’ın rahmeti, selâmeti, bereketi, koruması, inâyeti üzerinize olsun. Salihlerin (iyilerin) hayır duaları da üstünüze sayeban (gölge) olsun. Hakkınızı helâl ediniz, hayır duâlarınızı eksik etmeyiniz. 26.06.2022