ramercbey @ gmail.com

Türkiye büyük bir belâdan, bir ciddî krizden kılpayı da olsa kurtuldu.

Ne kadar şükretsek azdır.

Mesele Kemal Kılıçdaroğlu değil... Bir zamanların “Cumhuriyet” gazetesi tarafından icad edilen sloganla söyleyecek olursak,

“Tehlikenin farkında mısın?”

Evet muhterem okur, mesele bu. Tehlikenin farkında mısın, değil misin?

Bunların iktidarı ele almaları kadar büyük bir tehlike olamazdı.

Bakmayın salladıkları yalanlara.

Türkiye’nin değişime ihtiyacı varmış...

Yaşanan sıkıntılara bunların projeleri (!) son verecekmiş...

Allah aşkına bir tane proje açıkladılar mı? Yok. Olmayan projeden ne sadır olur? Solda sıfır, sonra bir sıfır daha olur. Yàni çift sıfır...

Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. El hak doğru ancak bu değişim biziim değerlerimizin daha fazla hâkim olması yönünde olursa hayırlı olur.

Dinsizlik oranı artarsa,

Ahlâksızlık bu hızla artıp tam bir ahlâksızlar toplumu olursak bu türden bir değişim lâ’net bir değişimdir, belâdır, musibetlerle mündemictir.

Mohaç ovasına 150 mehteran bölüğü ve 300 seyyar top 60 bin kişilik bir kuvvet ile çıkmıştı Kanunî Sultan Süleyman.

Mehteranın o müthiş, yürekleri kabartan sesi bile adeta savaşın galibini ilân etmiş, daha savaşmadan kaçan düşman askerleri olmuştu.

Değişim oldu bu müthiş bir harp müziği takımını gâvurun trompetli, ruhlara kasvet veren bandosu ile değiştik...

Çok kısa bir muharebe ile galib gelmiştik Mohaç Harbinde.

Değişimi o günlerin müthiş azametine doğru yaparsak hayırlı olur.

İHA, SİHA, TCG ANADOLU ve ilâ-âhirihi... Türkiye bu teknolojik gelişmeyi sürdürürken inşá’allah mâzîmizdeki o güzel devirlerin ahlâkî erdemlerle bezenmiş içtimâî seviyesini de yakalar.

Hani “hayır komşum ben bu kadar satabilirim, gerisini komşumdan al o daha siftah etmedi...” diyormuş ya esnaf.

İşte o toplum. İşte o milletin askeri, ordusu.

O seviyeye belki günümüzde ütopyadır, ulaşamayız ama karınca misâli gayret edelim ki Allah bize nusretiyle fetihler ihsan eylesin.

Öyle ki daha nice millî muharip uçaklar, nice devasa uçak gemileri inşá edelim. “Allah’ın yardımı yakındır” (Fetih Sûresi) müjdesine nail olalım inşá’allah.

Siyasete gelirsek... Kimse zafer sarhoşluğuna kapılmasın. Yüzde beş bile olmayan fark sevinme değil üzülme nedenidir.

Elbette haysiyetli olanlara, elbette arif olanlara... 31.05.2023