baskentpostasi @ gmail.com

JANDARMA TEŞKİLATIMIZIN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ


“ Yargan, şahne, surta, subaşı, zabtiye ve son adıyla jandarma teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, daha nice yıllara dilerken, memleketimizin her köşesinde feragat ve özveri ile hizmet eden, teşkilat mensuplarımıza başarı, mutluluk ve sağlık dolu bir yaşam diliyorum.

Silahlı kuvvetlerimizin mümtaz bir parçası olan ülkemiz yüzölçümünün %92’sinin emniyet ve asayişini sağlayan TC. Jandarma personelini saygı ile selamlıyorum.Türkiye Cumhuriyeti jandarması; emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik kuvvetidir.


Jandarma ülkemizin en ücra köşelerine kadar kurulan teşkilat yapısı ile; önleyici kolluk hizmetlerinin yanı sıra yaklaşık 500 yasal mevzuatın kendisine verdiği mülki, askeri ve diğer görevleri yerine getirmektedir.

Zabıta hizmet ve faaliyetlerinin kuruluşu insanlık tarihi ile başlamıştır. Yurttaşlarını tam bir güvenlik içinde yaşatmayı devlet yönetiminin temel ilkesi sayan yüce Türk ulusu; koyduğu yasaların uygulanabilmesi için çok eski tarihlerden itibaren güvenlik teşkilatlarını kurmuştur. Göktürk yapıtlarında hakanların güvenlik işleriyle görevlendirdikleri “yargan” adlı görevliler bugünkü jandarmanın ilk temsilcilerini oluşturmaktadır. Selçuklularda “Şahne” Ve “Surta” Osmanlılarda “Subaşı” Ve “Zabtiye” Zabıta Faaliyetlerini Devirlerinin Özelliklerine Göre Yürütmüşlerdir.
Sonuç olarak büyük önder Atatürk’ün “jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur” veciz ifadeleri ile anlamını en güzel şekliyle bulan Türkiye Cumhuriyeti Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Hoşçakalın Dostçakalın
Semih Kıbrıs