baskentpostasi @ gmail.com

   Evren matematiksel bir düzen üzerine yaratılmıştır. Harflerle sayılar tıpkı renkler ve müziğin notaları gibi frekens titreşim aralıklarını gösterirler. Madde aslında donmuş haldeki enerjidir. İnsan da doğum tarihi ve ismi ile bu enerji kümesinde yerini alır. Sayıların ve harflerin hayatımız üzerinde ciddi etkileri vardır.

  Numeroloji Yahudilerde Kabala, Fazlullah Estarabadi tarafından Araplara ve Hurufiliğin ebced ve cifir hesabına, Pisagor tarafından Mısır’dan alınıp Yunanlılara öğretilmiştir. Alfabesi olan her ulusun kendi nümeroloji sistemleri vardır. Farklı isimler altında kullanmışlardır. İsim ve doğum tarihi bir bütündür. Sadece biri ile yapılan yorum eksik kalır.

   Kova çağında teknoloji ve bilgi akışı git gide hızlanarak aydınlanma yolunda eskiden tarikatlarda aktarılan gizli ilimler bir bir su yüzüne çıkmaktadır.

Peki, numerolojiyi bilmek bize ne kazandırır?

1.      Doğuştan hangi değişmeyen fıtrat özellikleriyle geldik. Hangi çakralar destekli, hangilerinde blokajlar mevcut?

2.      Yaradılış imtihanı nedir? Bu dünyaya neden geldik?

3.      Hayat yolumuz nedir? Nasıl tekamül edeceğiz?

4.      Hangi meslekleri seçersek tamamlanır; hangilerini seçersek bizde var olanın hakkını veririz?

5.      Sağlıkla ilgili problem risk gruplarımız nelerdir?

6.      İlişkilerimiz ve eşimiz ile diyaloğumuzda nelere dikkat edeceğiz?

7.      Ruh eşimle mi evliyim? Değilse evliliğimi nasıl desteklerim?

8.      İşe personel alırken nelere dikkat etmeliyim?

9.      Dönüm noktaları, döngülerim hangi yıllarda?

10.  Kişisel gün, kişisel ay ve kişisel yılım nedir?

11.  Anlam veremediğimiz olaylar, hak etmediğimizi düşündüğümüz engelleri nasıl aşarım? Tüm bunların kaynağı nedir?

    

Numeroloji ile bütün bu sorulara yanıt verip derdinize deva olabiliyoruz. Çünkü her insan bir çakra aşuresidir ve tasarımlarını yaşayamayanlar mutluluğa erişemez.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ PAŞA 1881
   5             6            5         1      2
                                              3

       x9 x
       x8 -
     xx7-
       -6x
       -5x
       -4xx
       -3xxx
       -2xxxxx
  xxxx1xxxxxx
11+5 =İdealist Bir Devrimci Gazi ve Paşa unvanları ile 11 +8=19
Yorum:Galaktik transfer uzaylı öncü indigo ruh varlığı ile karşı karşıyayız.Omurga sütununa
baktığımızda 1. çakradaki yoğunluk bir ülkeyi kurtaracak liderliğe sahip olduğunu
gösteriyor.2.çakradaki yoğunluk insanlar için bir şeyler yapma istidadını yani ben derken sen
demeyi de bildiğini gösteriyor.3.çakrada kelimeleri sihirli bir şekilde kullanma
yeteneği(Kurtuluş savaşında halkı kurtuluş için motive etmesi)4.çakraya geldiğimizde vatan
sevgisi ve geleneklere olan bağlılığı,5.çakrada yeniliklere açık oluşunu(ana kulvarında da 11+5
devrimci )6.çakrada saygı, sevgi sorumluluk bilincinin var olduğunu görüyoruz.7 çakraya
geldiğimizde tefekkür, maneviyat boyutunda karmik borcu olduğunu, iki destekle bunu kolay
aşacağını görüyoruz. Savaşlarda dahi kitap okuması 7.çakrayı açma çabasıdır.8.çakraya
geldiğimizde yine karmik bir borç olduğunu görüyoruz. Burada da
yönetim,savaş,siyaset,adalet alanlarında ömrü boyunca verdiği mücadelelerle ruhsal boyutta
eksiklerini hakkıyla tamamlayarak aramızdan ayrıldığını gösteriyor. Sonradan aldığı Gazi ve
Paşa ünvanları ile eksik çakralarına harf desteği de alarak 11+8 den= 19 dan mezun
olmuştur.
Bu da hayatındaki 19 rakamının tesadüf olmadığını bizlere açıkça gösteriyor.

Irmak Suna Binici
irmaksunabinici@gmail.com