sirvanyucel @ hotmail.com

 

 

Dünya Değişim Akademisi'ndeki Değişim Uzmanına sorduk. Çok etkileyici bilgiler edindik. 


"Kim olduğunu bilen insan ebedi özüne saygı duymaya başlar ve öz saygısı yükselir.


Genelde insan belirli çıkarlar peşinde olduğunda başkalarına saygı gösterir. Zira elde etmek istediğine ulaşmak için kişi göstermelik saygı ortaya koymalıdır ama istediğini alınca kişide saygıdan eser alamet kalmaz. Çünkü saygı görmek isteyen insan saygı gösterilecek bir yöne sahip olmaz. İşte bu, günümüzün ahlaki çıkmazıdır. Bireyde öz saygı eksiktir yani kişi kendisine saygı duymaz ve kendisine saygı duyma ihtiyacını başkalarından saygı alarak karşılamaya çalışır. Ancak suni bir şekilde başkalarına saygıyı dayatmak hiçbir işe yaramaz. Kişi kendisine saygı duymazsa kimseye duymaz. Oysaki küresel toplumda ebeveynler çocuklarını kontrol etmek için onların öz saygılarını yerle bir ediyor sonra da çocuktan saygı bekliyor, saygı talep ediyor. Ancak çocukların ebeveynlere saygı duymamalarının tek nedeni ebeveynlerin çocuklarının öz saygısını zedelemesidir.


Öte yandan sağlığa zararlı alışkanlık ve davranışlar, sigara, alkol, uyuşturucu ve başka zararlı maddelerin kullanımı da kendi sağlığına ve bedenine saygısızlıktır. Yani en basit bir örnek olarak, sigara içen insan öz saygıdan yoksundur ve ne kendine ne de başkalarına saygı duyabilir! Bu kaybın yerini yalnızca gerçek değişim doldurabilir. Bir insan değişim sayesinde öz saygıya sahip olduğunda, onun bireyselliği baskı altına alınamaz. Kim olduğunu bilen insan ebedi özüne saygı duymaya başlar ve öz saygısı yükselir. Kendine saygı duyan insan kendiliğinden başkalarına da saygı duyar. Gerçek şu ki başkalarına saygı duyabilmek için kişi hem bedenine hem zihnine hem duygularına hem de ruhuna saygı duymalıdır. Ayrıca insan kendi yaşamına, çabalarına, gayelerine, bilgisine, kişiliğine ve bütünlüğüne saygı göstermelidir. gelişim eden insan ebedi ruhi özünün farkındadır ve öz saygıya sahiptir o yüzden başkalarının önce ruhuna sonra da bedenine saygı duyar. Bu, saygının mükemmel olanıdır!"