sirvanyucel @ hotmail.com

ÖZLEM VE GÜVEN
Herkes sevdiği kişiye özlem ve güven duyar. Peki kişi neden bir başkasına güvenemez. Güven insanın
hayatında önemli yer tutuyor. Bu kadar önemli olan güven nerede başlıyor ve nasıl devam ediyor. Bu
konuyu merak ettim ve Dünya Değişim Akademisi Uzmanlarına sorduk, tahmin edemeyeceğimiz
cevaplar aldık.
Uzmanlar diyor ki;
“Aşk, âşık olunanla aynı yerde olma özlemidir. Aynı yerde olmayınca özlem acı verir. Âşık olunan bir
sığınaktır. Sığınak güvenilir olmayınca âşık olan acı çeker. Kişi kendinde olmayan güveni âşık
olunanda arar ama bulamaz çünkü kendine güvenmeyen, kimseye güvenemez. O zaman da güven
acısı ortaya çıkar. Birey zihnindeki aşk idealini bir başkasına yansıtır ve ona yaslanır. Zihindeki ideal
âşık kalıbı bir süre sonra karşılık bulamayınca kişi, “Hayalimdeki âşık bu değildi!” diye bağırarak acı
çeker. Birey zaten “hayalimdeki” diyor yani GERÇEK OLMAYANIN PEŞİNDE OLAN MUTLAKA ACI
ÇEKER. Aşk biter ve kişinin içinden bir şeyler kopup gider. O kopan şey nedir? Hayaller. Bil ki, hayaller
her zaman hayal kırıklığına uğratacak ve acı çektirecektir. O yüzden hayali aşkın peşinden gitmeyi
bırak ve özündeki gerçek aşkı bul! Biten aşk, hayali olandır gerçek aşk ise asla bitmez. Hayali aşk ile
gerçek aşk arasındaki uçurumu ise acılar doldurur. Hayaldeki âşık ile hayattaki kişi arasında uçurum
arttıkça aşk da biter çünkü hayali aşk uçurumu doldurmaya yetmez. Fakat oluşan boşluğu bir şeyin
doldurması gerekir. İşte o boşluğu acı doldurur.”