yokbosunayazma @ gmail.com

Ak Partili belediye mason şarkıcıların da bulunduğu bir festival yapıyor. Bu cehalettir, bu inancında samimiyetsizliktir, halkı kandırmaktır. Böyle şeyler çok oluyor ama holiganlığımız yüzünden en mühim sahtekârlıkları göremiyor, “bu bizdendir” deyip münafığı mâsum sayıyor, baştacı ediyoruz...

Öte yandan türlü rezaletler oluyor tepki vermiyoruz. Sizin için seçtiğim iki haber:

Birinci haberim şöyle:

Beşiktaş'taki Tarkan konseri Kaptan-ı Derya Denizler Fatihi Barbaros Hayrettin Paşa’nın (rahmetullahi aleyh) türbesine taşmış. Mübarek ecdadın, o büyük denizler fatihinin nurlu kabri üzerinde Tarkan’la tepinmiş mayası bozuk nasibsizler...

Allah sizi bildiği gibi yapsın emi hayırsız nesil, ecdadından fersah fersah uzak cibilliyeti meçhullerle dolu sözde gençlik...

Seçtiğim ikinci haber de şöyle:

Apple yeni model telefonunu Türkiye’de satışa çıkardı. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardaki bu süperlüks ceptelefonlarını almak isteyenler mağazaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.”

Hazreti Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) “El hayá ü minel iman” (hayá yàni utanma imandan bir cüzdür) hadîs-i şerîf’lerini zikredip,  başka da bir şey demiyorum.

Fakat bu hayá bahsinde çok mühim bir açıklamayı da atlamamalı, mutlaka yapmalıyım: Şöyle ki, efendim hayá imandan bir cüzdür ve imanın bir tek cüzü yoksa iman da yoktur. İman yüzde yetmiş, yüzde doksan falan olmaz, ya yüzde yüz vardır ya da yoktur. Zira bir kulun Allah’a (háşa bizden) “ben Senin doksandokuz işini, emrini sevdim ama bir tanesini sevmedim onu tatbik etmiyorum, ona inancım yok” demek gibi bir saçma hakkı yoktur.

Ya Allah’a tam teslim olur mü’min oluruz, yahut marka Müslümanı. Hucurât Suresi 14. àyette bu mesele meâlen şöyle anlatılır: “Bedevîler «İman etdik» dediler. De ki: «Siz îman etmediniz amma, (bari) Müslüman olduk deyin. İman henüz sizin kalblerinize gir(ib yerleş)memişdir.”

Milletin bir kısmı açlık ve sefalet çekecek, birileri de süperlüks Amerikan ceptelefonu için kuyruklar oluşturacak... Bu müthiş bir hayásızlıktır.

Tarkan isimli dansöz şarkıcının konserinde tepiniyorsun. Pekâlâ altındaki sağındaki solundaki mekânları biliyor musun? Ya demek öyle. Biliyor ama aldırmıyorsun. Allah canını alsın, senin gibilerin nesli sürmesin. Amin.

Muhterem okurlarım. Bir kıymetli okurum “ağabey sürekli içimizi karartıyorsun. Ümidimizi yok etme” gibi bir şeyler yazmış.

O muhterem okuruma ve tüm böyle düşünenlere derim ki,

Sabahleyin velev ki namaz için olsun, sizi uyandırana pek sempatik bakmaz, hattâ kimi zaman kızarsınız bile. Zira Şeytan (aleyhillâne) sizi namazdan alıkoymak istiyordur. Siz ise ona karşı henüz tam tekmil donanımlı değilsinizdir.

Bizim yazıları da o kulvarda değerlendiriniz. Biz de min gayr’i haddin uyuyanları uyandırmak memleketin, milletin hal-i pür melâlini göstermek istiyoruz. Öyle ki elinde imkân olanlar gecikmeden tedbirleri alsınlar.

Herkes, yegan yegan elindeki imkânı değerlendirecek. En azından evlâd ü iyâline anlatacak, komşularını uyaracak. Yoksa yarın çok geç olacak, çok geç. 25.09.2022