*Hükümet'in işçilere 1 Mayıs armağanı: Ereğli maden işçilerinin haklarını koruyan yasa tasarısı Meclis'e sunuldu.
*18 yaşından küçük olanlar ocaklarda çalıştırılmayacak.
*Çalışma süresi 8 saatten fazla olamayacak.
*İstanbul Hükümeti'nin Malta'da tutuklu olanlara yeniden maaş bağlayan kararnamesi Takvimi Vekayi'de yayımlandı.
*Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin bu maaşları kesen 15 Haziran ı920 tarihli kararnamesi iptal edildi.
*Yunan Küçük Asya Ordusu Kurmay Başkanı Pallis, raporunda, başarı kazanmak için hızla ve üstün kuvvetlerle saldırıya geçilmesi gerektiğini, aksi halde Kemal ordusunun takviyeler, yardımlar alarak güçlendiğini bildirdi.
*Hâkimiyeti Milliye; Harbin sorumluluğu İngilizlerin üstündedir.
*Vakit; Cephelerde iki taraf da faaliyete hazırlanıyor.
*İkdam: Azerbaycan Hük