ANKESOB İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri (THH) İçin Görevlendirilenlere Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı, ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekilleri; Hüseyin Ar, Hasan H. Çavuşculu ve Muhittin Köksal da katıldı.

Toplantıda; Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Yılmaz tarafından; "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri"ne ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

ANKESOB adına  İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri (THH) için görevlendirilen oda başkan ve yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, toplantının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Toplantının başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını belirten ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Hepimizin bildiği üzere, insan ihtiyaçları iletişim imkânlarının artması ve günden güne ilerleyen teknolojik gelişmelere göre artmakta ve çeşitlenmektedir. Bunun sonucunda mal ve hizmet üretenler piyasaya her gün yeni ürünler sunmakta, yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Çok karmaşık, değişken ve belirsizliğin yaşandığı böyle bir ortamda ürün ve hizmetlerin niteliği konusunda tam bilgi sahibi olmayan tüketicilerimiz ile diğer tarafta mal ve hizmet üreten esnaf ve sanatkârlarımız yer almaktadır.

Bugün tüketicilerimizin korunması kadar, başkanlığını yapmış olduğumuz odalardaki esnaf ve sanatkârlarımızın hak ve menfaatlerini korumak da bizim için önemli görülmektedir. Bu nedenle ANKESOB olarak ilgili mevzuatla bize verilen görevler arasında yer alan Tüketici Hakem Heyetlerinde görev verdiğimiz oda başkanı arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin adı geçen heyetlerdeki görevlerini bilinçli bir şekilde yürütmesi bizim için önemli olduğundan birlik başkanımız Mehmet Yiğiner’in destekleri ile eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Amacına ve başarılı sonuçlara ulaşacak bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıda bizimle birlikte olan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Kadir Yılmaz’a, Başkan Vekili arkadaşlarıma, Tüketici Hakem Heyetlerinde görev alan odalarımızın başkan ve yöneticilerine, tüketici hakem heyetlerinde raportör olarak görev yapıp, bugünkü toplantımıza katılım sağlayan misafirlerimize ve programı düzenleyen Birliğimiz Ar-Ge birimine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Yılmaz, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketici Hakem Heyetleri"ne ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Tüketiciyi korumanın en iyi yolunun tüketiciyi bilinçlendirmek olduğunu söyleyen Yılmaz, sunumunda özetle şunları kaydetti: "Tüketici hakem heyetleri alanında yapılan çalışmalarımızla, tüketici hakem heyetlerinin, kuruluş amacına uygun olarak; adil, en az masrafla, daha hızlı ve kolay bir şekilde, yargının üzerindeki yükü hafifletecek şekilde faaliyet göstermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bakanlık olarak tüketicinin korunması alanında yürüttüğümüz faaliyetlerle, 'Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir' anlayışıyla, 'Güvensiz ürüne sıfır tolerans' prensibiyle; sağlıklı ekonomi ve adil ticaret için tüketicilerimizi korumaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Tüketici hakları, 9 Nisan 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 'Tüketicilerin Korunması İlkeleri Rehberi' ile tüm dünya ülkelerinin iç hukuk sistemlerinde kendine yer bulmaya başlamıştır. Evrensel tüketici hakları bildirgesi olarak da adlandırılan bu bildirgeye göre temel tüketici hakları şunlardır: 1- Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı. 2- Sağlık ve güvenlik hakkı. 3- Bilgilendirilme hakkı. 4- Örgütlenme, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı. 5- Eğitim hakkı. 6- Tercihte bulunma hakkı. 7- Zararının giderilmesi hakkı. 8- Ekonomik çıkarlarının korunması hakkı. 9-  Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı.

81 İLDE 211 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 

Başta 82 milyon tüketicimiz olmak üzere satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözümlenmesini sağlamak; tüketici uyuşmazlıklarının daha basit, daha hızlı ve daha masrafsız biçimde sonuçlanmasını sağlamak; tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak için faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri, her il ve Bakanlığımızca belirlenen ilçe merkezlerinde oluşturulan mahkeme dışı uyuşmazlık çözüm organlarıdır. 2019 yılı için 8.480 TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıklarında il, ilçe ve Büyükşehir İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 8.480 TL ve üzerinde ise Tüketici Mahkemelerine başvurmak zorunludur. Ülkemizde halen 81 il ve 922 ilçeyi kapsayan toplam  211 adet yetkilendirilmiş Tüketici Hakem Heyeti hizmet vermektedir.

Tüketici Hakem Heyeti kararları yerine getirilmesi açısından mahkeme kararı niteliğindedir. Hedefimiz Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarının sahip olduğu hakları, tüketici hukuku anlamında vatandaşlarımıza ulaştırmak. Bu nedenle tüketici bilincinin artırılmasını hedefliyoruz, tüketicinin hak aramasını teşvik etmeye çalışıyoruz." 

Yılmaz, sunumunun ardından THH üyesi katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen de şunları ifade etti: "Dünya baş döndürücü bir hızla gelişiyor ve değişiyor. Bu değişimi istesek de durduramayız. Değişimle birlikte pek çok sorunla da karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Bir diğer husus ise sorunlar da nitelik değiştiriyor. Sorun yapay zeka, robotlar, nesnelerin interneti, dijitalleşme. Bu saydıklarım değişen iş yapış modelleri ve işin üretim tarafı. Diğer tarafta ise, değişen tüketici tercihleri ve bu doğrultuda oluşacak tüketici hakları sorunları var. 

En büyük zorluğumuz, yaşadığımız dünyanın değişkenliği, belirsizliği ve karmaşıklığı. En büyük handikapımız, geleneksel yöntemlerle iş yapmaya çalışmamız. En büyük eksiğimiz, eğitimde kalite. Zira eğitim insan kaynağının niteliğini belirleyen en önemli olgu ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın taşıyıcı gücü. Onun için eğitim hem nitelikli hem de kapsayıcı olmalıdır. En büyük saplantımız dün yapılanı bugün de devam ettirmek, var olan yöntemlerle geleceği planlamak. En büyük çıkmazımız, milli olamamak. Tasarım ve markalaşmada ön plana çıkamamak, veriye dayalı kararlar alamamak."